Vi bygger om!

31 januari 2020

På måndag 3/2 börjar vi vår ombyggnation av fastighetskontoret som ska anpassas till vår nya organisation. Under tiden kommer fastighetskontoret vara stängt. Bobutiken är öppet som vanligt. Bobutiken som idag ligger på Margaretagatan kommer 1 april flytta till Domherrestigen, Husby Backe men tidplanen kan komma att ändras.

Läs mer

Planerat underhållsarbete Söderköpings vattenverk

29 januari 2020

Imorgon den 29/1 kl 23-01 kommer vattnet vara avstängt i samband med ett underhållsarbete vid vattenverket i Söderköping. Främst Skönberga och Husby Backe kommer vara utan vatten men även andra delar kan bli berörda. När vattenverket startas upp igen kan vattnet som varit stillastående vara missfärgat, spola tills du får klart vatten igen.

Läs mer

Säkerhetsåtgärder – ökad parkeringsövervakning

24 januari 2020

Bilkörning på våra områden är endast tillåtet för i- och urlastning. Är olyckan framme måste ambulans, polis eller brandkåren kunna komma fram. Tyvärr får vi klagomål på att detta inte följs. Man får stå parkerad högst 5 minuter, därefter riskerar man att få böter. Givetvis får man stå längre tid vid in- och utflyttning, men då ...

Läs mer

Påminnelse hyresgäster Husby Backe

21 januari 2020

Vi vill påminna att anmäla er på den inbjudan ni fått i er brevlåda senast 23 januari till Bo-butiken på telefon 0121-19600 eller via info@ramunderstaden.se

Läs mer

Julgranar

20 januari 2020

Vi vill uppmana alla våra hyresgäster i våra bostadsområden att vi inte har möjlighet att ombesörja borttransport av julgranar och att det således är förbjudet att lämna dessa utanför eller i våra soprum Tidigare år har detta hanterats av vår entreprenör på renhållningssidan men då vi nu gått över till bilar med flera sorteringsfack finns ...

Läs mer

Radonmätning

09 oktober 2019

Under hösten kommer vår entreprenör Fukt och Saneringsteknik placera ut mätdosor i utvalda byggnader/lägenheter. Berörda hyresgäster kommer meddelas separat. Det är väldigt viktigt att dosorna får hänga kvar tills de kommer att samlas in efter ca 2 månader.

Läs mer

Funderingar angående värmen?

20 september 2019

Tycker du att det är för varmt eller kallt hemma? Hur vi upplever temperaturen inomhus är ofta väldigt personligt. Här har vi samlat några av de vanligaste funderingarna som ofta dyker upp när hösten och vintern kommer. Hur varmt bör det vara inomhus? Enligt överenskommelse med Hyresgästföreningen ska temperaturen ligga runt 20-21°C i lägenheten. När sätter ...

Läs mer

Avfallshantering

19 september 2019

Ramunderstaden kommer nu under hösten påbörja tvätt av samtliga avfallskärl på våra områden. Kärlen tvättas två gånger per år. Även golven kommer att tvättas. Det är alla boendes ansvar att hålla ordning och reda i soprummen. Läs mer i Ramunderbladet som nu ligger på vår hemsida. Där står vad Ramunderstaden tar hand om för avfall ...

Läs mer

Fönsterbyte på Aspgården, vårt äldreboende i Östra Ryd

11 september 2019

År 2018 bytte vi ut fönstren på Aspgårdens äldre del. Då det är putsad fasad sattes insticksfönster. Det innebar att gamla karmen behölls då den var i gott skick. Nu under hösten ska vi byta resterande fönster på Aspgården. Det är ett större projekt då det mycket fler fönster och olika dimensioner. I den nyare ...

Läs mer

Ramunderstaden mot cancer

06 september 2019

Igår sprang Ramunderstaden “Sofialoppet” till minne av de som förlorat kampen och de som fortfarande kämpar mot cancer. Alla insamlade pengar går oavkortat till cancerfonden.

Läs mer