Det här är vd-ordet från Ramunderstadens årsredovisning 2018.

ETT HÄNDELSERIKT ÅR FÖR RAMUNDERSTADEN

Året har verkligen gått fort. Med en ny, stark och ­kompetent ­organisation har vi haft fokus på att utföra. Våra utförda fastighets­åtgärder hamnar på ca 25 miljoner, med bland ­annat energi­investeringar, solceller, ventilation, tak och ­målning. Vi är stolta och glada över att vår nyproduktion av 56 lägenheter på Vikingavallen har gått enligt plan. Nu återstår endast lite småfix då våra nya ­hyres­gäster flyttar in den 1 februari 2019.

Vi gör ett bra resultat på 7 Mkr med en omsättning på 119 Mkr. ­Resultatet följer budget och tack vare det låga ränte­läget samt lägre driftkostnader och högre ­intäkter har vi kunnat öka underhållet
med 3 Mkr.

RAMUNDERSTADEN 60 ÅR
Under sommaren firade Ramunderstaden 60 år tillsammans med våra hyres­gäster i Brunnsparken. En härlig dag där vi tillsammans med lokala föreningarna bjöd på många olika aktiviteter. Vi kommer att göra vårt bästa för att våra hyresgäster ska bo och trivas hos oss i minst 60 år till.

NYPRODUKTION
Kommunen fortsätter att växa och vi har hårt tryck på våra lägenheter i det äldre beståndet samt en väldigt låg om­flyttning. Vår uppfattning är att trycket på ny­produktion inte är lika högt som tidigare men att ett behov av nya lägenheter fortfarande finns. Därav är målet i vår affärsplan sänkt från i snitt 40 till 20 lägenheter per år.

Tillsammans med nyproduktionen på Vikingavallen har Ramunderstaden tillfört 175 lägenheter de senaste 10 åren. Under året har vi även startat lite smått med kommande nyproduktionsprojekt. Marken på Södra Eriksvik, Industrigatan, är inköpt av kommunen. Där planerar vi att bygga cirka 25 lägenheter. På Hjorten 3, vid vårt fastighetskontor planeras två etapper med cirka 25 lägenheter i varje etapp. I vår plan på nyproduktion finns även förtätningar i våra bestånd.

KOMMUNALA UPPDRAGEN
Sedan 1993 har Ramunderstaden haft uppdraget att förvalta kommunens fastigheter och från och med 2001 har vi även haft uppdraget att sköta lokal­vården. Vi förvaltar ca 78 500 kvm och utför lokalvård i ca 43 600 kvm. Det är idag en samordnad fastighetsförvaltning och det kommer många fördelar av att nyttja vår kompetenta personal för både egna och kommunala fastigheter.

I början av 2018 fick vi besked av vår ägare att de säger upp våra ­kommunala uppdrag. Uppdragen upphör att ­gälla 2019-06-30, men förhandlingar ­pågår kring att förlänga till och med ­2020-01-31. Vår ägare kommer att handla upp fastighetsförvaltning och lokalvård under 2019. Detta har gjort att vi har haft en stor oro i företaget inför hur framtiden kommer att bli. Enligt ägarens önskemål och beslut från vår styrelse så ska vi vara med och lämna anbud vid upphandlingen. Vi ­arbetar med att säkerställa att vi kommer kunna lämna ett konkurrenskraftigt anbud och vinna upphandlingen.

NYA ÄGARDIREKTIV
I oktober beslutades nya ägardirektiv av kommunfullmäktige. De omfattar nu våra egna fastigheter då de kommunala uppdragen är borttagna. För att ägar­direktiven ska börja gälla behövs ett beslut av Ramunderstadens bolagsstämma, vilket togs i slutet av december. Någon ­förändring i vårt arbete kommer inte att ske förrän de kommunala uppdragen upphör att gälla, troligtvis 2020-01-31. Dock har vi i ledningsgruppen en oro att vi inte ska kunna leverera samma höga resultat under 2019 om våra medarbetare på grund av osäkerheten kring en upphandling väljer att lämna Ramunderstaden. I nuvarande situation kan det bli svårt att rekrytera nya medarbetare och vi får då anlita externa konsulter.

HYRESGÄSTUNDERSÖKNING
Tack alla ni hyresgäster som ställer upp och svarar på undersökningen. Den ger oss ett bra underlag för vårt fortsatta arbete. Årets resultat från Nöjd Kund index (NKI) visar tydligt vad våra hyresgäster vill att vi ska förbättra. Främst är yttre miljö, rent och snyggt i våra områden samt upplevda problem i våra soprum fokusområden för oss framöver. Handlingsplaner och åt­gärder är framarbetade och påbörjade.

AVSLUTNINGSVIS
Jag är en Söderköpingsbo ända ut i fingertopparna och jag brinner för ­denna kommun. Det känns därför väldigt bra att kunna vara med och ut­veckla ­bolaget och tillföra nya lägenheter som en del i kommunens mål att växa. Vi på ­Ramunderstaden arbetar utifrån ­kommunens vision, som är att vara Östergötlands mest attraktiva boendekommun.

Jag vill nu tacka alla med­arbetare, nya och gamla som har klarat att ­utföra alla fastighetsåtgärder då vi har försökt ­komma i fatt. Ni har hållit ­humöret på topp trots all oro med de uppsagda ­kommunala uppdragen. Jag vill ­också tacka styrelsen för det stöd vi har fått ­under denna period och det goda samarbete vi har. Nu ser jag fram emot att fortsätta utveckla och förbättra ­Ramunderstaden tillsammans med er alla.

Caroline Ring, VD