Ramunderstaden är ett allmännyttigt kommunalägt bolag
med syfte att främja bostadsförsörjningen i Söderköpings
kommun. Det råder tillväxt i kommunen och bolaget ska
erbjuda attraktiva bostäder genom att bygga, förvärva och
förvalta bostäder och kompletterande byggnader.
Vårt utbud ska passa alla människor, i alla åldrar, under
olika skeden i livet. Vi har även ett socialt ansvar att tillhandahålla bostäder för människor som av olika anledningar
hamnat utanför bostadsmarknaden.
Ramunderstaden har 15 anställda.
2020 uppgick antalet bostäder i bolaget till 913 stycken.

 


.

.

Array