Det här är vd-ordet från Ramunderstadens årsredovisning 2017.

ETT TURBULENT ÅR HAR GJORT OSS STARKARE

Vi har haft ett turbulent år med många nyrekryteringar både i ledningsgruppen och bland våra övriga medarbetare. Efter att alla nya nu är på plats fokuserar vi på att komma ikapp med renoveringar och byggnationer. Vi fortsätter också, med stor entusiasm, att bygga etapp 2 på Vikingavallen som startades under 2017. Det är fantastisk att få vara med och kunna tillföra nya lägenheter i Söderköpings kommun.

Vi gör ett väldigt bra resultat på 12,9 (7,3) Mkr och omsättningen har ökat till 119,8 (117,2) Mkr. En av anledningarna till det goda resultatet är att vi inte har hunnit med att utföra åtgärder enligt planen på grund av den höga personalomsättningen. Även det milda vädret, ingen snö och is samt de oerhört låga räntenivåerna har bidragit. Nu ser vi framåt med en stark organisation som är rustad för de utmaningar vi står inför. Vi fortsätter det förbättringsarbete vi påbörjat, de renoveringar som behövs och de om- och nybyggnationer som är planerade. Framför allt behöver vi fokusera på Husby Backe där det finns ett stort behov av renovering och där vi har visioner för framtiden.

ÖKAD PRODUKTIONSTAKT

Kommunen fortsätter att växa och vi har hårt tryck på våra lägenheter samt en väldigt låg omflyttning. Därför känns det bra att vi fortsätter vår ambition att öka produktionstakten från 20 lägenheter per år till 40 under de närmaste fyra åren, där Vikingavallens etapp 2 är en viktig pusselbit. Projekteringsarbetet och upphandlingarna genomfördes under första delen av året och i december gjordes grundläggningsarbetet för de båda huskropparna. Det blir två punkthus med totalt 56 lägenheter fördelade på sex våningar och lägenheter från ett till fem rum och kök. Vi vänder oss till alla, familj eller ensamstående, gammal eller ung.

DE KOMMUNALA UPPDRAGEN

Sedan 1993 har Ramunderstaden haft uppdraget att förvalta kommunens fastigheter och från och med 2001 har vi även haft uppdraget att sköta lokalvården. Vi förvaltar ca 78 000 kvm och utför lokalvård i ca 43 000 kvm. Vi har idag en samordnad fastighetsförvaltning med focus på kvalitet och ett effektivt resursutnyttjande. Ramunderstaden och ägaren delar på kompetent personal. I slutet av 2017 fick vi veta att kommunen ska se över hur de vill hantera uppdragen som Ramunderstaden utför idag med tanke på LOU (lagen om offentlig upphandling)

FLERA NYA MEDARBETARE

På personalsidan har vi under året förstärkt och fyllt luckor i organisationen. Till fastighetsavdelningen har vi rekryterat en förvaltningschef. Vi har också ersatt en fastighetsvärd och en snickare samt tillsatt en ny tjänst som förvaltare. På projektsidan har vi rekryterat en ny projektchef samt ytterligare en byggprojektledare och till vår lokalvårdgrupp har vi förstärkt med en arbetsledare och två lokalvårdare i patrullen. Själv fick jag ansvaret som tf VD då vår tidigare VD Thomas Angström slutade. I december blev jag utsedd till VD av styrelsen. En stor utmaning som jag ska förvalta på bästa sätt.

Jag vill nu tacka alla medarbetare, nya och gamla som har klarat det hårda arbetstryck vi har haft under året. Jag vill också tacka styrelsen för det stöd vi har fått under denna period och det goda samarbete vi har.

Caroline Ring, VD