Ramunderstaden är ett allmännyttigt kommunalägt bolag
med syfte att främja bostadsförsörjningen i Söderköpings
kommun. Det råder tillväxt i kommunen och bolaget ska
erbjuda attraktiva bostäder genom att bygga, förvärva och
förvalta bostäder och kompletterande byggnader.
Vårt utbud ska passa alla människor, i alla åldrar, under
olika skeden i livet. Vi har även ett socialt ansvar att tillhandahålla bostäder för människor som av olika anledningar
hamnat utanför bostadsmarknaden.
Ramunderstaden har 56 medarbetare fördelade på olika
tjänster inom egen och kommunal fastighetsförvaltning,
projekt samt lokalvård.
2019 uppgick antalet bostäder i bolaget till 913 stycken.

 


.

.