Det här är vd-ordet från Ramunderstadens årsredovisning 2016.

Ett starkt resultat

De kommande åren har vi flera utmaningar framför oss som är kopplade till vårt  fastighetsbestånd. Vi har både nya bostäder som ska produceras och stora ombyggnadsprojekt som ska sättas igång, vilket gör att vi behöver generera vinster för att kunna utföra dessa, utan att försämra vår ekonomiska situation.

Fler vill bo i attraktiva Söderköping

Under året som gått har vi färdigställt Vikingavallens första etapp med 40 nya hyreslägenheter av totalt 96 bostäder, centralt i Söderköping. Det har varit ett efterlängtat tillskott för att få igång omsättningen på den lokala bostadsmarknaden men kanske mest för att fler vill bo i Söderköping. år förhoppning är att komma igång med den återstående produktionen av bostäder på Vikingavallen under 2017.

Vår ambition är att öka produktionstakten från de 15–20 lägenheter per år, som målet varit tidigare, till 40–50 lägenheter per år. För att detta ska vara realistiskt behöver vi ha en projektportfölj som rullande innehåller 100–150 lägenheter. I dagsläget innehåller den 80 lägenheter.

Vi har under året ökat antalet andrahandslägenhe-ter till Söderköpings kommun med 35 lägenheter, som ska användas till de flyktingfamiljer som ha blivit placerade i Söderköping av Migrationsverket. Vi kommer att kunna tillhandahålla andrahandskon-trakt till kommunen motsvarande ca 10 procent av vårt bostadsbestånd. Vår övertygelse säger oss, att det måste vara lättare att integreras i samhället om man har ett boende där man har möjlighet att träffa, umgås och lära av människor som redan är en del av det lokala sam hället.

Fem fokusområden

Under 2015 arbetade vi fram en ny affärsplan med fem nya fokusområden kopplade till mätbara mål. Ett av dessa är att kontinuerligt mäta kundnöjdheten, något som vi gör årligen genom kundattitydunder-sökningar. Ett av våra långsiktiga mål är att uppnå ett serviceindex på minst 88 procent hos våra bostads-hyresgäster. Resultatet från den senaste undersök-ningen blev 88,5 procent.

Nominerade till Kundkristallen

Vi kan också vara väldigt stolta över vårt höga Serviceindex som gjort att vi har nominerats till
”Kundkristallen 2016”, vilket är en utmärkelse som Aktiv Bo delar ut en gång om året och där vi är nominerade i två klasser, ”Högsta Serviceindex 2016” samt ”Största lyft Serviceindex 2016”. Det känns otroligt bra att få en kvittens på att Ramunderstaden har engagerade och kunniga medarbetare som tar hand om våra bostadshyresgäster i alla lägen.

Avslutningsvis skulle jag vilja tacka våra engagerade medarbetare för deras fantastiska insatser, vår styrelse för ett gott samarbete under det gångna året och för att ni har fattat kloka beslut som gagnat Ramunderstaden och ägaren på ett bra sätt.

Thomas Angström
vd Ramunderstaden