Här nedan gör du din felanmälan oavsett om du bor i lägenhet eller i ett äldreboende. Fyll i så många uppgifter som möjligt, både kring felet och hur vi kan få tag på dig. Det underlättar vårt jobb och gör att vi snabbare kan åtgärda felet.

Vanligt förekommande fel i lägenhet eller fastighet.

 • Felanmälans öppettider mån-fre 07:00-10:00 på telefon 0121-196 07
 • Akuta ärenden dagtid, 0121-159 11
 • Akuta fel efter ordinarie arbetstid och helger, ring 0121-159 11 så kommer ni till SMART bevakning.

Att betrakta som akuta ärenden!

Fara för byggnad, fastighet, egendom eller personskada.

 • Större omfattande vattenläcka.
 • Stamstopp
 • Strömlöst under längre tid i byggnad eller fastighet.
 • Risk för nedfallande snö och is från tak.
 • Längre strömavbrott sommartid, fara för kylvaror.
 • Längre strömavbrott vintertid, frysskador i byggnad eller fastighet.

Hyresgästens ansvar!

 • Rinner dåligt eller stopp i golvbrunn eller handfat, HG ansvar att rensa.
 • Ljuskällor åligger HG själv att byta.
 • Batterier till brandvarnare, HG ansvar att tillhandahålla och byta.
 • Trasig lampa i spis, HG ansvar att byta.
 • Strömlöst i lägenhet, kontrollera proppar i proppskåp alt. kontrollera snabbsäkring i jordfelsbrytaren.
 • Rengöring av ventilationsdon ska utföras 2 ggr/år.