Organisationsschema

Styrelse

På bilden syns fr v Kjell Eriksson, Lars-Göran Lindblom (ordförande), Dag Hermelin, Nina Gad-Burgman, Thomas Angström, Ingegerd Wetterlind, Bengt-Ove Karlsson, Lars Andersson och Ingemar Andersson.

Företagsledning

På bilden syns Stefan Karlsson, projektchef sedan 2015, Jessica Ohlsson, fastighetschef sedan 2016, Caroline Ring, ekonomichef sedan 2009, Yvonne Lindqvist, lokalvårdschef sedan 2011 och Thomas Angström, vd sedan 2015 .