Ramunderstaden AB är ett allmännyttigt kommunägt fastighetsbolag i Söderköpings kommun. Bolaget ska bidra till kommunens utveckling och målet att Söderköping ska vara Östergötlands mest attraktiva boendekommun.

Ramunderstadens uppdrag är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. Då kommunen vill växa har bolaget ett ansvar att skapa nya bostäder. Under de senaste åren har 185 bostäder tillförts genom nyproduktion.

2020 startades ett nyproduktionsprojekt centralt i Söderköpings tätort, på södra Eriksvik där 24 nya lägenheter ska stå klara hösten 2021.

Under året har Ramunderstaden etablerat en ny organisation av 15 medarbetare. För första gången på många år sitter bolagets samtliga anställda på ett gemensamt kontor. Bakgrunden är att den 1 april 2020 upphörde bolagets tidigare kommunala uppdrag. Lokalvård som utförts sedan 2001 och kommunal fastighetsförvaltning sedan 1993. Uppdragen gick då över till kommunen och 41 av Ramunderstadens anställda följde med.

Ramunderstaden blev därmed en mindre organisation med fullt fokus på de egna fastigheterna, bestående av 913 lägenheter samt 28 lokaler.

Ramunderstadens historia

1958. Allmännyttiga stiftelsen Ramunderstaden bildades av Söderköpings kommun.
1992. Stiftelsen ombildas till Ramunderstaden AB.                                        1993. Ramunderstaden övertar förvaltningen av Söderköpings kommuns fastigheter.
2001. Kommunens tekniska nämnd upphör. I samband med det överförs Tekniska förvaltningens avdelningar gatu/park, idrott/fritid och lokalvård till Ramunderstaden.
2006. Avdelningarna gatu/park och idrott/fritid flyttas tillbaka till kommunen. Lokalvården stannar kvar hos Ramunderstaden.
2010. För första gången sedan 1991 bygger Ramunderstaden nya lägenheter. Resultatet blir det nya bostadsområdet Stationsmästaren. Sedan dess har bolaget byggt ca 20 nya bostäder om året.
2020. Den 1 april 2020 upphör de kommunala uppdragen, lokalvård och kommunal fastighetsförvaltning och bolaget har fokus på sina egna fastigheter.

Affärsidé

Ramunderstaden ska skapa möjlighet till livskvalitet för hyresgästerna genom att utveckla, bygga och förvalta framtidens boende anpassat efter livets olika skeden och behov. Bolaget ska ha kompetens och engagemang för att möta sina kunders behov. Med egen personal uppnås närhet och personlighet som ger hyresgästen trygghet i sitt boende.

Våra verksamhetsområdenVikingavallen. Foto: Linus Lindgren
Bostadsområdet Vikingavallen

Ramunderstadens huvudsakliga uppgift är att verka för att Söderköpings kommun har ett utbud av attraktiva bostäder genom att producera, utveckla och förvalta bostäder. I fastighetsbeståndet finns även ett fåtal kommersiella lokaler. Bolaget ska erbjuda ett varierat utbud av bostäder och därigenom bidra till ökad livskvalitet, tillväxt samt integration.

Vår erfarenhet är att det finns en efterfrågan på centrala bostäder i Söderköping. Därför anser styrelsen och ledningen att det är lämpligt att årligen bygga 20 nya bostäder. För att snabbt kunna bygga fler bostäder arbetar vi med att identifiera möjliga byggrätter inom det befintliga fastighetsbeståndet.

Array