Ramunderstaden är Söderköpings kommunala fastighetsbolag. Vi ska se till att det finns ett så bra och varierat utbud av bostäder som möjligt. Gammal som ung, ensamstående eller med stor familj, född i Sverige eller nyligen inflyttad. Vi skapar och förvaltar bostäder för alla människor.

I uppdraget ingår även ett samhällsansvar där vi bidrar till en hållbar utveckling. Det handlar om att bolaget ska ta ett ekonomiskt, estetiskt, etiskt, miljömässigt och socialt ansvar.

Ramunderstaden äger och förvaltar 913 bostäder på ca 65 000 kvm samt ca 7 800 kvm lokaler i Söderköping.

Vår historia i korthet

1958. Allmännyttiga stiftelsen Ramunderstaden bildades av Söderköpings kommun.
1992. Stiftelsen ombildas till Ramunderstaden AB.1993. Ramunderstaden övertar förvaltningen av Söderköpings kommuns fastigheter.
2001. Kommunens tekniska nämnd upphör. I samband med det överförs Tekniska förvaltningens avdelningar gatu/park, idrott/fritid och lokalvård till Ramunderstaden.
2006. Avdelningarna gatu/park och idrott/fritid flyttas tillbaka till kommunen. Lokalvården stannar kvar hos Ramunderstaden.
2010. För första gången sedan 1991 bygger Ramunderstaden nya lägenheter. Resultatet blir det nya bostadsområdet Stationsmästaren. Sedan dess har bolaget byggt ca 20 nya bostäder om året.
2018. De kommunala uppdragen lokalvård och kommunal fastighetsförvaltning sägs upp.
2019. Politiskt beslut tas för att förvaltning av kommunala fastigheter samt lokalvård ska upphandlas enligt Lagen om offentlig upphandling, vilket får till följd att Ramunderstadens organisation från april 2020 endast omfattar bolagets egna fastigheter.

Affärsidé

Ramunderstaden ska skapa möjlighet till livskvalitet för hyresgästerna genom att utveckla, bygga och förvalta framtidens boende anpassat efter livets olika skeden och behov. Bolaget ska ha kompetens och engagemang för att möta sina kunders behov. Med egen personal uppnås närhet och personlighet som ger hyresgästen trygghet i sitt boende.

Våra verksamhetsområden

Ekonomiskt arbetar Ramunderstaden inom tre verksamhetsområden med tre skilda plånböcker: egna fastigheter, den kommunala fastighetsförvaltningen och lokalvården. De två senare ingår i det kommunala uppdraget.