Underhållsarbeten vattenledningsnätet

På grund av underhållsarbeten på vattenledningsnätet i Husby Backe, Skönberga och Fullerstad kommer vattnet vara avstängt torsdag den 17/8 från kl 22.00 till fredag den 18/8 kl 06.00.

Vattensläp finns utställt på Domherrestigen 2 A, utanför Ramunderstadens kontor.

Vattenleveranser kommer återtas etappvis, utan särskilt meddelande.

Om du behöver vatten fyll upp kärl eller flaskor och ställ i kylen innan vi stänger av vattnet

Detta gäller vid alla vattenavstängningar:

  • Lämna inga kranar öppna då vi släpper på vattnet utan förvarning.
  • När vattnet släpps på igen kan det vara missfärgat. Låt vattnet rinna tills missfärgningen försvinner. Undvik att tvätta vittvätt direkt efter avbrott.
  • De tider vi lämnar är ungefärliga och kan ändras utan särskilt meddelande.

Ansvarig för arbetet:  VA -enheten Söderköpings kommun

Telefon till ansvarig jour: 070–5589795

Entreprenör: SM Entreprenad

Söderköpings kommun