Vattenavstängning
Domherrestigen 8 och 12
Måndagen 2023-10-30 kommer varm och kallvatten att stängas av mellan
klockan 07:00 och 13:00.
Anledningen till detta är ett ventilbyte i samband med de badrumsrenoveringar som ska starta i området.
Om arbetet går bra så kommer vattnet att sättas i gång tidigare.
Toalett under tiden arbetet pågår kommer att finnas i tvättstugan 3.
Vi ber er att hålla kranar i badrum och kök stängda under tiden vattnet är avstängt.
När vattnet släpps på så kan det ha en brun färg. Spola då en stund så kommer det att försvinna. Var försiktig med vittvätt.

Array