Områdeslokalen Lådan och bastun på Husby Backe

Vi har glädjen att kunna starta igång badrumsrenoveringarna på Husby Backe igen med en ny entreprenör, Åhlin & Ekeroth.

Ungefär hälften av alla lägenheter är renoverade och under den tiden har vi sett att Lådan sällan har nyttjas som uppehållsrum av er hyresgäster.

Vi har därför beslutat med bakgrund av mycket låg nyttjandegrad och ur ett kostnadsperspektiv, att entreprenören får nyttja Lådan som etablering istället.

Det innebär att varken lokalen eller bastun i Lådan kommer att kunna bokas under entreprenadperioden (from 16/10-23 tom 30/9-25).

Vi hänvisar istället till områdeslokalen Hörnan och bastun på Alboga, Rimmögatan som fortfarande finns att tillgå.

Bastun på Rimmögatan 40 bokas genom sms dagtid till 0768701170

Lokalen Hörnan på Rimmögatan 1 bokas genom sms till 0702644825

Kontaktuppgifter återfinns även på Hyresgästföreningens hemsida: Lokala hyresgästföreningar i Norrköping-Söderköping-Finspång – Hyresgästföreningen (hyresgastforeningen.se)

Array