Underhållsarbeten vattenledningsnätet
På grund av underhållsarbeten på vattenledningsnätet (Hjortstigen) kommer
vattnet vara avstängt på Länsmansgatan onsdag den 4/10
från kl. 10.00 till 12.00.
Vattenleveranser kommer återtas etappvis, utan särskilt meddelande.
Om du behöver vatten fyll upp kärl eller flaskor och ställ i kylen innan vi stänger av vattnet
Detta gäller vid alla vattenavstängningar:
* Lämna inga kranar öppna då vi släpper på vattnet utan förvarning.
* När vattnet släpps på igen kan det vara missfärgat. Låt vattnet rinna tills missfärgningen
försvinner. Undvik att tvätta vittvätt direkt efter avbrott.
* De tider vi lämnar är ungefärliga och kan ändras utan särskilt meddelande.
Ansvarig för arbetet: VA -enheten Söderköpings kommun

Array