Får jag spola ner hushållspapper i toaletten?

20 mars 2020

NEJ! I rådande tider där hamstring sker låter hushållspapper kanske som något som går bra att spola ner. Men pappersfibrerna är helt annorlunda än i toalettpapper. Hushållspapper är gjort för att hålla ihop, medan toalettpapper istället ska falla sönder när det spolas ner. Det kan därför lätt bli stopp i avloppet om du spolar ner ...

Läs mer

Sandupptagning

18 mars 2020

Under vecka 13 kommer vår entreprenör SM påbörja sandupptagning på våra områden. Vår förhoppning är att det ska vara klart runt påsk.

Läs mer

Våra försiktighetsåtgärder gällande Coronaviruset ( Covid-19)

16 mars 2020

Med anledning av den nuvarande utvecklingen av viruset, och den oro som en del kan känna i samband med detta, har vi av omtanke för alla några förebyggande försiktighetsåtgärder. För allas trygghet undviker vi fysisk kontakt och håller avstånd. Om du har Coronaliknande symtom, även lindriga (hosta, feber, halsont, smärta i bröstet och/eller andningssvårigheter) ber ...

Läs mer

Begränsad framkomlighet Rimmögatan 20-30, 5-6/3

04 mars 2020

Skanska kommer att utföra ett arbete åt E-on på befintlig fjärrvärmekulvert. Arbetet innebär en begränsning i framkomligheten vid aktuellt arbetsområde. Begränsningen innebär att det under arbetet kan komma att bli lite väntetider då arbetsfordon behöver flyttas för förbifart. Våra två el-parkeringsplatser kommer vara avstängda dagtid 06:30-16:00 Se nedan TA-plan var arbetet kommer utföras. Arbetet kommer ...

Läs mer

Nyckel upphittad

28 februari 2020

Nyckelring med 1 st nyckel, samt hängsmycke upphittad på Husby Backe. Återfås mot beskrivning. Finns i Bo-butiken på Margaretagatan.

Läs mer

Information – Avloppsarbete Ringvägen

24 februari 2020

Ramunderstaden kommer genom vår entreprenör Fastighetsteknik att påbörja arbetet med renovering/relining av avloppstammarna i källarna. Arbetet kommer att pågå under våren. Under denna period kommer källaren att räknas som en byggarbetsplats och därmed vara förbjuden att tillträda utan ledsagare från Fastighetsteknik eller Ramunderstaden. Det kommer därmed inte vara möjligt att komma åt förråd + tvättstuga ...

Läs mer

Vad ska hända på Husby Backe?

11 februari 2020

Om du klickar på länken uppe till vänster “läs mer om Husby Backe”. Där finns information om vad som är på gång. Vi har besvarat frågor som kommit till oss. Vid ytterligare funderingar är ni välkomna att kontakta vår projektledare Erika Jernmark.

Läs mer

Hur får jag en lägenhet hos Ramunderstaden?

07 februari 2020

Under 2019 digitaliserade vi vår hyreskö. Detta för att få en trygg, rättvis och spårbar hantering. Vi förstår om det kan upplevas som lite omständligt, men vi har gjort det för Er skull. För att få en lägenhet anmäler man sitt intresse på www.boplatssverige.se Om man inte har tillgång till dator, ring till oss så ...

Läs mer

Ringvägen och Kullborg Kortläsare och skalskydd

07 februari 2020

Ytterdörrar tillhörande Ringvägen samt Kullborgsgatan har försetts med kortläsare. Den innebär att samtliga entrépartier och källarytterdörrar kommer att vara låsta dygnet runt. En besökskod kommer att fungera mån-sön mellan kl 07:00-21:00, era taggar kommer att fungera dygnet runt. Öppning med lägenhetsnyckel kommer ej längre vara möjlig, då vi vill säkerställa att en förlorad nyckel ej ...

Läs mer

Parkeringsförbud Taloxestigen 1 april – 1 okt

07 februari 2020

Nu är det dags att renovera taken på Talgoxestigen. Då det kommer vara mycket byggtrafik måste vi tyvärr sätta ett parkeringsförbud. Takrenoveringen kommer pågå från 1 april till 30 september. Vi beklagar de problem det kommer medföra för er!

Läs mer