Injustering av värmeanläggningar hösten 2019.

06 augusti 2019

Fastighetsteknik som är vår avtalsentreprenör inom VVS kommer under hösten att göra injusteringar på våra värmeanläggningar. I augusti – september på Husby backe och Kullborg, och i oktober på Alboga. Under tiden dessa injusteringar pågår behöver tekniker tillträde till lägenheterna. Dessa besök kommer att aviseras fortlöpande, arbetet beräknas vara klart i november.

Läs mer

Vi renoverar Alboga förskola

08 juli 2019

Alboga förskola byggdes 1990 och nu är det dags för renovering. Arbetet har nu påbörjats och beräknas vara klart till 15 augusti. Vi passar på under sommaren då det är färre barn och stängt under några veckor. Verksamheten har  flyttas till grannfastigheten Arken.

Läs mer

Nya Regler om rökförbud!

26 juni 2019

Den 1 juli blir det förbjudet att röka på vissa allmänna platser utomhus, till exempel på lekplatser, torg eller vid entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till. Vi har en skyldighet att upplysa dig om att det är förbjudet att röka på lekplatsen och enligt de nya reglerna blir det även förbjudet att röka ...

Läs mer

Nu är Ramunderstadens laddplatser för elbilar klara!

24 juni 2019

De har idag 2019-06-24 besiktigats och godkänts. Alla platser är publika så har Ni en egen elbil eller får besök av någon som vill ladda sin elbil så kan de ställa sig på någon av dessa pubblika platser. Då Ramunderstaden vill ge möjlighet till fler att ladda sin elbil har det beslutats om en maxgräns ...

Läs mer

Lilla Brunnsparksloppet

20 juni 2019

I går sprang ca 200 barn Lilla Brunsparksloppet, sponsrat av Ramunderstaden. Barnen hade tur med vädret. De vuxna fick ta sig runt i hällregn. Men ändå en underbar kväll!

Läs mer

Renovering av yttertak.

13 juni 2019

Ringvägen: 34 C+D+E 34 F+G+H 34 I+K+L Beräknad byggtid: 20190801 – 20191031 Har ni frågor eller funderingar är Ni välkomna att kontakta undertecknad. Med vänliga hälsningar Patrik Forsberg – Projektledare, Ramunderstaden AB 0121-196 18 mailto:patrik.forsberg@ramunderstaden.se

Läs mer

Nya tvättpass på Ringvägen och Kullborgsvägen.

04 juni 2019

Efter utvärdering av våra nya tvättstugor och synpunkter från er hyresgäster, har vi beslutat att vi inför nya tvättider, vi går från 4 pass/dag till 3 pass/dag. Tvättpass 1: 07:00-12:00 Tvättpass 2: 12:00-16:00 Tvättpass 3: 16:00-21:00 Dessa tider gäller från 2019-06-01 Vill samtidigt informera att det nu är möjligt att boka tvättider via APP och ...

Läs mer

Container för brännbart avfall.

15 maj 2019

Nu är det dags att få möjligheten att rensa ut lite gamla saker. Ramunderstaden erbjuder sina hyresgäster som själva har svårt att transportera bort sitt brännbara grova avfall till återvinningscentralen, som en extra service. Ramunderstaden kommer att placera ut containrar enligt schema nedan, där du själv, ges möjlighet att kasta ditt brännbara avfall. Containrar kommer ...

Läs mer