Renoveringarna på Kullborg har avslutat i och med Melanders konkurs.  Vi har fått hjälp av Åhlin & Ekeroth att färdigställa pågående hus. Melander AB hann utföra renovering i ungefär hälften av husen och kvarvarande kommer att renoveras, dock kommer vi göra en ny upphandling i närtid. Preliminär start är januari 2024. Vi återkommer så snart vi har besked.

I och med konkursen faller alla garanti och Melanders ansvar att åtgärda alla besiktningsanmärkningar i lägenheterna försvinner. Vi har gjort efterbesiktning där vi även har beaktat era felanmälningar. Felen kommer att noteras.

Just nu arbetar vi med att sammanställa dessa uppgifter för att sedan värdera vad vi kan åtgärda nu med egen personal samt vilka vi ska ta hjälp av med våra ramavtal entreprenörer. Vårt fokus kommer i första hand att vara att få funktion, åtgärda estiska fel kommer i andra hand, dock noteras de så inte ni som hyresgäst ska bli ersättningsskyldig.

Renovering Kullborg
Arbeten pågår för fullt på Kullborg med stamrenovering och byte av värmesystemet.

På grund av att vi hittat fuktskador och skador på ventilationen är vi försenade två veckor enligt tidplan.

Information senast uppdaterad: 2021-11-17

Styrelsen tog beslut i slutet av 2019 att sätta av ekonomiska medel till stamrenoveringen i fem år framåt. Styrelsen kompletterade sedan beslutet 2020 med att göra byta värmesystemet. Vi skickar kontinuerlig ut information till er berörda hyresgäster samt informerar i Ramunderbladet.

Så här ser våra evakueringsboende på Kullborg ut

Nedan följer frågor och svar angående renoveringar i området.

FRÅGOR & SVAR

Vad ska göras på Kullborg?

Svar: Styrelsen fattade beslut i december 2019 om att investera 93 miljoner kronor på Kullborg inom 5 år. Beslutet kompletterades sedan 2020 med att byta värmesystemet. Detta innebär att följande skall göras:

 • Stambyte av alla avlopp- och vattenledningar
 • Nya badrum
 • I köket byts blandaren och stammen men köket behålls
 • Alla element och värmerör byts

Vad gör ni i badrummen?

Svar:

 • Nya ytskikt med kakel och klinker
 • Ny WC-stol och nytt tvättställ
 • Tvättställskommod
 • Badrumsskåp med eluttag och belysning
 • Duschplats med duschdörrar
 • Högskåp
 • Handdukstork

När kommer ni till mig och gör badrummet?

Svar: Vi börjar på Ringvägen 32 M-O och går ner mot 32 C-E för att sedan hoppa till Kullborgsgatan och därefter till 34 M-O, ner mot 34 AB och 32 AB. Vi kommer informera dig innan.

När får jag mer information?

Svar: Vi tar personlig kontakt med ett telefonmöte 2-3 månader innan planerad start. Ni får då möjligheten att ställa frågor till oss.

Hur lång tid kommer den pågående renoveringen att ta?

Svar: Badrumsrenoveringen tar ca 2 mån/lägenhet.

Jag vill ha kvar mitt badkar, kan jag få det?

Svar: Ramunderstaden har beslutat att ha duschplats med duschdörrar som standard och därmed kommer badkar ej vara möjligt som tillval.

Jag behöver ha en bostadsanpassning i mitt badrum, hur gör jag?

Svar: Ta kontakt med Söderköpings kommuns arbetsterapeut för bostadsanpassningar. De gör då en behovsprövning samt hemsök. Därefter beslutas vilka åtgärder som skall genomföras.

Jag har redan en bostadsanpassning i mitt badrum, hur gör jag för att få ha kvar det?

Vi kommer ta personlig kontakt med var och en innan start och pratar då om detta men önskar att Ni gärna tar kontakt med Söderköpings kommuns arbetsterapeut för bostadsanpassningar 3-4 månader innan planerad start för att öppna ett ärenden.

Måste jag flytta ut?

Svar: På grund av omfattningen av de arbeten som skall göras måste samtliga hyresgäster evakueras till evakueringsboendet vid Ringvägen 32 AB.

Vad finns i evakueringsboendet?

Svar: Alla husgeråd finns. Ni behöver ta med sängkläder, hygienartiklar, personliga saker, växter och städutrustning.

Får jag tillgång till min lägenhet/förråd/lokal under renoveringstiden?

Svar: Under renoveringen blir huset en byggarbetsplats vilket innebär att vi inte kan tillåta att man kan gå hur man vill i huset på grund av säkerhetsrisk och arbetsmiljöansvar. Skulle ni ha glömt något viktigt i lägenheten kan det hämtas dagtid med en ledsagare från oss. Det innebär dock inte att man ska kunna springa flera gånger för att hämta saker tex från frysen.

Förråden och lokalerna i källaren kan ni hämta och komma till dagtid med en ledsagare från oss.

Vad kommer jag få i hyra?

Svar: Efter renoveringen blir hyreshöjningen ca 730 kr/mån. Hyreshöjningen sker efter att Ni flyttat tillbaka, i efterhand på nästkommande utskick av hyresavier som sker varje kvartal.

När regleras hyran?

Svar: Ni kommer att få en hyresreduktion retroaktivt med halva månadshyran för evakueringsperioden. Reglering sker i efterhand för perioden på nästkommande utskick av hyresavier som sker varje kvartal.

Jag vill inte att ni ska göra alla åtgärderna. Vad gör jag då?

Svar: Ramunderstaden är den som äger fastigheten och således beslutar om vad som skall göras. Ramunderstaden måste säkerställa att fastigheterna håller byggnadstekniskt över tid. Ert medgivande har vi fått genom det hyresgästmedgivande Ni signerat samt att ärendet är beslutat i Hyresnämnden.

Mitt kök/fönster/golv är dåligt, kommer ni renovera det?

Svar: Har du ej ett fungerande kök, dåliga golv, fönster eller något annat som inte är i funktion så behöver Ramunderstaden göra en besiktning. Ta kontakt med oss genom felanmälan på www.ramunderstaden.se eller ring 0121–196 07 som har öppet måndag-fredag kl. 7–10 så vi kan boka in en tid.
Det finns även möjlighet för dig som hyresgäst att göra en ansökan om tillval, så kallad standardhöjning, i din lägenhet. Ansökan skall göras till uthyrningsansvarig i januari varje år. Ramunderstaden har begränsad budget varje år för samtliga tillval inom fastighetsbeståndet och kan därför ej lova att ditt tillval blir genomfört.

När får vi mer information?

Svar: Vi har kontinuerlig kontakt med Hyresgästföreningen och skickar berörd information till Er hyresgäster samt informerar i Ramunderbladet.

Vem kontaktar jag på Ramunderstaden om jag har frågor kring renoveringen?

Svar: Du är även välkommen att kontakta vår projektledare:

Erika Jernmark, 0121-196 17, erika.jernmark@ramunderstaden.se.

Vem kontaktar jag på Ramunderstaden om jag har ett fel?

Svar: Felanmälan fungerar som vanligt. Vid frågor rörande felanmälan gå in på www.ramunderstaden.se så kan vi lättare följa upp ärendet och se till att du får den hjälp du behöver. Givetvis kan du även ringa till 0121–196 07 som har öppet måndag-fredag kl. 7–10.

Array