Renoveringarna på Husby Backe har på nytt upphandlats och tilldelad entreprenör är Åhlin & Ekeroth. Melander AB hann utföra renovering i ungefär hälften av husen och kvarvarande kommer att renoveras med Åhlin & Ekeroth. Preliminär start är oktober 2023. Vi tar kontakt med er ca 1-2 månader innan start för just ert hus.

I och med konkursen faller alla garantier och Melanders ansvar att åtgärda alla besiktningsanmärkningar i lägenheterna försvinner. Vi har gjort efterbesiktning där vi även har beaktat era felanmälningar. Felen kommer att noteras.

Just nu arbetar vi med att sammanställa dessa uppgifter för att sedan värdera vad vi kan åtgärda nu med egen personal samt vilka vi ska ta hjälp av med våra ramavtal entreprenörer. Vårt fokus kommer i första hand att vara att få funktion, åtgärda estiska fel kommer i andra hand, dock noteras de så inte ni som hyresgäst ska bli ersättningsskyldig.

Badrumsrenovering Husby Backe
Här kan ni se exempel på hur de tillfälliga sanitetsutrymmena kan se ut som du som hyresgäst kan nyttja när du har pågående badrumsrenovering hos dig. Ni kan även se exempel på ett nytt badrum.

Information senast uppdaterad: 2023-08-17
Under 2019 genomfördes en noggrann analys av renoveringsåtgärder på Husby Backe. Styrelsen tog beslut i slutet av 2019 att sätta av ekonomiska medel till renoveringen i fem år framåt. Fastighetsåtgärderna som ska genomföras är beslutade och har presenterat.

Vi skickar kontinuerlig ut information till er berörda hyresgäster samt informerar i Ramunderbladet.

Nedan följer frågor och svar angående renoveringar i området.

FRÅGOR & SVAR

Vad ska göras på Husby Backe?

Svar: Styrelsen fattade beslut i december 2019 om att investera 100 miljoner kronor på Husby Backe inom 5 år. I åtgärdsprogrammet som har beslutats skall följande göras:

 • Kvarstående tak på Taloxestigen (klart)
 • Renovering av 4 st tvättstugor (klart att använda, kvarstår yttre målning)
 • Underjordisk sophantering (klart)
 • Nya förråd (pågår)
 • Nya postlådor, låsbara i metall (klart)
 • Nya badrum (pågår)
 • Ny bänkbelysning i kök (i samband med nya badrum)
 • Klinker innanför hall (inväntas med till slutet)
 • Ny ytterdörr (säkerhetsdörr) (pågår där badrum är gjorda, övriga inväntas med till slutet)

Vad gör ni i badrummen?

Svar:

 • Nya ytskikt med kakel och klinker
 • Ny WC-stol och nytt tvättställ
 • Tvättställskommod
 • Badrumsskåp med eluttag och belysning
 • Duschplats med duschdörrar
 • Högskåp
 • Handdukstork

När kommer ni till mig och gör badrummet?

Svar: Badrummen är gjorda på Hjortstigen och de flesta på Domherrestigen. Vi börjar på de kvarvarande husen på Domherrestigen och för att sedan gå vidare till Talgoxestigen. Vi kommer informera dig innan.

När får jag mer information?

Svar: Vi tar kontakt med er ca 1-2 månader innan planerad start. Ni får då möjligheten att ställa frågor till oss.

När kommer ni till mig och gör förrådet?

Svar: Vi har gjort Talgoxestigen och delar av Domherrestigen och går sedan vidare till att avsluta på Hjortstigen. Vi informerar Er ca 1 mån innan start.

Hur lång tid kommer den pågående renoveringen att ta?

Svar: Badrumsrenoveringen tar ca 5-7 veckor/lägenhet och förrådsrenoveringen ca 2-3 mån/lägenhet.

Jag vill ha kvar mitt badkar, kan jag få det?

Svar: Ramunderstaden har beslutat att ha duschplats med duschdörrar som standard och därmed kommer badkar ej vara möjligt som tillval.

Jag behöver ha en bostadsanpassning i mitt badrum, hur gör jag?

Svar: Ta kontakt med Söderköpings kommuns arbetsterapeut för bostadsanpassningar. De gör då en behovsprövning samt hemsök. Därefter beslutas vilka åtgärder som skall genomföras.

Jag har redan en bostadsanpassning i mitt badrum, hur gör jag för att få ha kvar det?

Vi kommer ta personlig kontakt med var och en innan start och pratar då om detta men önskar att Ni gärna tar kontakt med Söderköpings kommuns arbetsterapeut för bostadsanpassningar 3-4 månader innan planerad start för att öppna ett ärende.

Måste jag flytta ut?

Svar: Under samtliga arbeten ska du kunna bo kvar i din lägenhet. Under badrumsrenoveringen kommer handikappanpassad WC och dusch finnas i närheten av ditt hus. Vi kommer att informera er i god tid innan vi ska starta badrumsrenoveringen. Du kommer i efterhand få en halv månads hyresreduktion för att inte ha kunnat nyttja ditt badrum.

Vad kommer jag få i hyra?

Svar: Varje åtgärd i åtgärdsprogrammet (utom takbytet) har förhandlats med Hyresgästföreningen. I förhandlingen har varje åtgärd prissatts. Hyran kommer att höjas vartefter varje åtgärd blir utförd. Åtgärderna ska genomföras i olika etapper under de kommande 5 åren. När alla åtgärder är gjorda blir hyreshöjningen totalt ca 1000 kr/mån. Hyreshöjningen sker efter utförd åtgärd på nästkommande utskick av hyresavier som sker varje kvartal.

När regleras hyran?

Svar: Ni kommer att få en hyresreduktion retroaktivt med en halv månadshyra. Reglering sker i efterhand efter utförd åtgärd på nästkommande utskick av hyresavier som sker varje kvartal.

Jag vill inte att ni ska göra alla åtgärderna. Vad gör jag då?

Svar: Ramunderstaden är den som äger fastigheten och således beslutar om vad som skall göras. Ramunderstaden måste säkerställa att fastigheterna håller byggnadstekniskt över tid. Ert medgivande har vi fått genom det hyresgästmedgivande Ni signerat samt att ärendet är beslutat i Hyresnämnden.

Mitt kök/fönster/golv är dåligt, kommer ni renovera det?

Svar: Har du ej ett fungerande kök, dåliga golv, fönster eller något annat som inte är i funktion så behöver Ramunderstaden göra en besiktning. Ta kontakt med oss genom felanmälan på www.ramunderstaden.se eller ring 0121–196 07 som har öppet måndag-fredag kl. 7–10 så vi kan boka in en tid.
Det finns även möjlighet för dig som hyresgäst att göra en ansökan om tillval, så kallad standardhöjning, i din lägenhet. Ansökan skall göras till uthyrningsansvarig i januari varje år. Ramunderstaden har begränsad budget varje år för samtliga tillval inom fastighetsbeståndet och kan därför ej lova att ditt tillval blir genomfört.

När får vi mer information?

Svar: Vi har kontinuerlig kontakt med Hyresgästföreningen och skickar berörd information till er hyresgäster samt informerar i Ramunderbladet.

Vem kontaktar jag på Ramunderstaden om jag har frågor kring renoveringen?

Svar: Du är även välkommen att kontakta vår projektledare:

Erika Jernmark, 0121-196 17, erika.jernmark@ramunderstaden.se.

Vem kontaktar jag på Ramunderstaden om jag har ett fel?

Svar: Felanmälan fungerar som vanligt. Vid frågor rörande felanmälan gå in på www.ramunderstaden.se så kan vi lättare följa upp ärendet och se till att du får den hjälp du behöver. Givetvis kan du även ringa till 0121–196 07 som har öppet måndag-fredag kl. 7–10.

Information senast uppdaterad: 2021-11-17

Array