Under 2019 genomfördes en noggrann analys av renoveringsåtgärder på Husby Backe. Styrelsen tog beslut i slutet av 2019 att sätta av ekonomiska medel till renoveringen i fem år framåt. Fastighetsåtgärderna som ska genomföras är beslutade och har presenterats på våra informationsmöten. För de som inte kunde närvara har informationen delats ut i hyresgästernas brevlådor. Förhandlingar med hyresgästföreningen är klara och vi har en överenskommelse.

För att vi ska kunna påbörja renoveringen behöver vi ert hyresgästmedgivande. Lämna det i brevlådan på fastighetskontoret på Domherrestigen snarast möjligt för att inte försena processen ännu mer.

Ansvarig projektledare är Erika Jernmark

Vi har kontinuerlig kontakt med Hyresgästföreningen och skickar berörd information till er hyresgäster samt informerar i Ramunderbladet.

Nedan följer frågor och svar angående renoveringar i området.

FRÅGOR & SVAR

Vad ska göras på Husby Backe?

Svar: Styrelsen fattade beslut i december 2019 om att investera 100 miljoner kronor på Husby Backe inom 5 år. I åtgärdsprogrammet som har beslutats skall följande göras:

 • Kvarstående tak på Taloxestigen
 • Renovering av 4 st tvättstugor
 • Underjordisk sophantering
 • Nya förråd
 • Nya postlådor, låsbara i metall
 • Nya badrum
 • Ny bänkbelysning i kök
 • Klinker innanför hall
 • Ny ytterdörr (säkerhetsdörr)

Vad gör ni i badrummen?

Svar:

 • Nya ytskikt med kakel och klinker
 • Ny WC-stol och nytt tvättställ
 • Tvättställskommod
 • Badrumsskåp med eluttag och belysning
 • Duschplats med duschdörrar
 • Högskåp
 • Handdukstork

Jag vill ha kvar mitt badkar, kan jag få det?

Svar: Ramunderstaden har beslutat att ha duschplats med duschdörrar som standard och därmed kommer badkar ej vara möjligt som tillval.

Jag behöver ha en bostadsanpassning i mitt badrum, hur gör jag?

Svar: Efter att ditt badrum är renoverat, ta kontakt med Söderköpings kommuns handläggare för bostadsanpassningar. De gör då en behovsprövning samt hemsök. Därefter beslutas vilka åtgärder som skall genomföras.

Jag har redan en bostadsanpassning i mitt badrum, hur gör jag för att få ha kvar det?

Svar: Efter att ditt badrum är renoverat, ta kontakt med Söderköpings kommuns handläggare för bostadsanpassningar. De gör då en behovsprövning samt hemsök. Därefter beslutas vilka åtgärder som skall genomföras.

När börjar själva byggprocessen?

Svar: I april-oktober 2020 kommer taken på Talgoxestigen att renoveras. När just taket på ditt hus kommer att renoveras kommer du att få information om så snart tidplanen är satt med entreprenören. Parallellt arbetar vi även nu med åtgärdsprogrammet. Vi inväntar påskrivna hyresgästmedgivanden innan vi kan starta och återkommer när vi vet mer.

Måste jag flytta ut?

Svar: Under samtliga arbeten ska du kunna bo kvar i din lägenhet. Under badrumsrenoveringen kommer handikappanpassad WC och dusch finnas i närheten av ditt hus. Vi kommer att informera er i god tid innan vi ska starta badrumsrenoveringen och även göra hembesök för att se hur ni har det och se om ni har extraordinära behov som vi behöver ta hänsyn till. Under den tid som du inte kan nyttja ditt badrum kommer du i efterhand få en hyresreduktion beräknad enligt de modeller som finns enligt hyreslagen.

Vad kommer jag få i hyra?

Svar: Varje åtgärd i åtgärdsprogrammet (utom takbytet) har förhandlats med Hyresgästföreningen. I förhandlingen har varje åtgärd prissatts. Hyran kommer att höjas vartefter varje åtgärd blir utförd. Åtgärderna ska genomföras i olika etapper under de kommande 5 åren. När alla åtgärder är gjorda blir hyreshöjningen totalt ca 1000 kr.

Jag vill inte att ni ska göra alla åtgärderna. Vad gör jag då?

Svar: Ramunderstaden är den som äger fastigheten och således beslutar om vad som skall göras. Ramunderstaden måste säkerställa att fastigheterna håller byggnadstekniskt över tid. Dock behövs ert medgivande genom ett hyresgästmedgivande. Vi önskar få dessa påskrivna i retur så snart som möjligt för att inte försena processen. Väljer du att inte skriva på medgivandet hänskjuts ärendet vidare till hyresnämnden. Enligt hyresgästföreningen räcker det att få in majoriteten av medgivanden för att Ramunderstaden ska kunna gå vidare. Innan slutinlämningsdag, som är den 12 februari, har ca 60% påskrivna medgivanden inkommit.

När kommer ni att renovera mitt hus?

Svar: I april-oktober 2020 kommer taken på Talgoxestigen att renoveras. När just taket på ditt hus kommer att renoveras kommer du att få information om så snart tidplanen är satt med entreprenören. Parallellt arbetar vi även nu med åtgärdsprogrammet. Vi inväntar inkomna hyresgästmedgivanden innan vi kan starta och återkommer när vi vet mer.

Hur lång tid kommer den pågående renoveringen att ta?

Svar: Takarbetena tar ca 2 månader/hus. Badrumsrenoveringen tar ca 2 mån/lägenhet.

Mitt kök/fönster/golv är dåligt, kommer ni renovera det?

Svar: Har du ej ett fungerande kök, dåliga golv, fönster eller något annat som inte är bra så behöver Ramunderstaden göra en besiktning. Ta kontakt med oss genom felanmälan på www.ramunderstaden.se eller ring 0121–196 07 som har öppet måndag-fredag kl. 7–10 så vi kan boka in en tid.
Det finns även möjlighet för dig som hyresgäst att göra en ansökan om att renovera ditt kök som ett tillval. Ansökan skall göras till uthyrningsansvarig Karin Knutsson. Ramunderstaden har begränsad budget varje år för samtliga tillval inom fastighetsbeståndet och kan därför ej lova att ditt tillval blir genomfört.

När får vi mer information?

Svar: Vi har kontinuerlig kontakt med Hyresgästföreningen och skickar berörd information till er hyresgäster samt informerar i Ramunderbladet.

Vem kontaktar jag på Ramunderstaden om jag har frågor kring renoveringen?

Svar: Du är även välkommen att kontakta vår projektledare Erika Jernmark, 0121-196 17, erika.jernmark@ramunderstaden.se.

Vem kontaktar jag på Ramunderstaden om jag har ett fel?

Svar: Felanmälan fungerar som vanligt. Vid frågor rörande felanmälan gå in på www.ramunderstaden.se så kan vi lättare följa upp ärendet och se till att du får den hjälp du behöver. Givetvis kan du även ringa till 0121–196 07 som har öppet måndag-fredag kl. 7–10.