2018 startade Ramunderstaden renovering av Husby Backe då med fokus på tak och ventilation, vilket kommer att fortsätta under 2019.

Ramunderstaden har nu startat en analys över vilka ytterligare åtgärder som behöver göras på Husby Backe. Analysfasen pågår fram till sommaren och därefter ska styrelsen fatta beslut om eventuella renoveringsåtgärder.

En referensgrupp för er hyresgäster är tillsatt och den kommer att vara delaktig i analysfasen med ett antal avstämningar. Har du frågor eller synpunkter, ta kontakt med Anders Waernoff på 076-3196375 eller trucker.aw@hotmail.com.

Om du istället vill prata med någon från Ramunderstaden är du välkommen till samlingslokalen ¨Lådan¨ på Talgoxestigen 9G. Vi finns där för dig följande dagar:

Torsdag 11 april 15.00-16.00

Torsdag 18 april utgår då det är skärtorsdag

Torsdag 25 april 15.00-16.00

Nedan följer frågor och svar angående renoveringar i området.

FRÅGOR & SVAR

När börjar själva byggprocessen?
Svar: Arbeten som pågår nu fram till och med april är ventilationsarbeten där vi byter ut aggregaten i samtliga hus. I april-oktober kommer taken på Domherrestigen att renoveras. När just taket på ditt hus kommer att renoveras vet vi i dagsläget ej då upphandling av entreprenör pågår. Information om när ditt hus ska renovera skickas ut när vi vet. Parallellt arbetar vi även nu med en analysfas som ska resultera i ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet ska presenteras för styrelsen i maj 2019. Därefter kommer beslut att fattas.

Vad sker med husen fram till den kommande renoveringen?
Svar: Vi byter nu alla ventilationsaggregat och renoverar taken. Hjortstigen är klar, Domherrestigen kommer att göras 2019. Talgoxestigen finns inget beslutat än då budget sätts från år till år. Parallellt arbetar vi även nu med en analysfas som ska resultera i ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet ska presenteras för styrelsen i maj 2019. Därefter kommer beslut att fattas.

När kommer ni att renovera mitt hus?
Svar: Arbeten som pågår nu fram till och med april är ventilationsarbeten där vi byter ut aggregaten i samtliga hus. Information skickas ut när ditt hus är aktuellt. I april-oktober kommer taken på Domherrestigen att renoveras. När just taket på ditt hus kommer att renoveras vet i dagsläget ej då upphandling av entreprenör pågår. Information om när ditt hus ska renovera skickas ut när vi vet.

Hur lång tid kommer den pågående renoveringen att ta?
Svar: Ventilationsarbetena tar ca 1 dag/hus. Takarbetena tar ca 2 månader/hus.

Måste jag flytta ut?
Svar: Under tak- & ventilationsarbetena kan du bo kvar i din lägenhet. I analysfasen som pågår parallellt med dessa arbeten utreds eventuella framtida åtgärder och dess konsekvenser. I nuläget kan vi inte ge besked i frågan.

Kommer min lägenhet att förändras mycket efter kommande renovering?
Svar: I analysfasen utreds eventuella åtgärder och dess konsekvenser. I nuläget kan vi inte ge besked i frågan men vi kommer att informera fortlöpande via Hyresgästföreningen och referensgruppen.

Vad blir min nya hyra?
Svar: I analysfasen utreds eventuella åtgärder och dess konsekvenser. I nuläget kan vi inte ge besked i frågan men ambitionen är att alla ska kunna bo kvar efter renoveringen.

Blir det nya badrum och kök?
Svar: I analysfasen utreds eventuella åtgärder och dess konsekvenser. Det är för tidigt att svara på frågan men vi kommer via hyresgästföreningen och referensgruppen ge information fortlöpande.

Blir badrummen och köken större?
Svar: I analysfasen utreds eventuella åtgärder och dess konsekvenser. I nuläget kan vi inte ge besked i frågan.

Vi vill ha nytt kök som tillval, hur gör vi?
Svar: I nuläget vet inte om köken ska ändras eller byggas om utan frågan utreds. Beroende på vad analysen ger kommer ev. tillval vara möjligt efter att beslut har fattats av styrelsen.

Vilka åtgärder kommer göras i min lägenhet?
Svar: I analysfasen utreds eventuella åtgärder och dess konsekvenser. I nuläget kan vi inte ge besked i frågan men vi kommer att informera fortlöpande via Hyresgästföreningen och referensgruppen.

Kommer alla lägenheter att få säkerhetsdörrar?
Svar: I analysfasen utreds eventuella åtgärder och dess konsekvenser. En säkerhetsdörr kommer medföra ett visst hyrestillägg men utreds.

Vad ska ni göra med gårdsmiljön?
Svar: I analysfasen utreds eventuella åtgärder och dess konsekvenser. Trevligt om ni boende kom med förslag på åtgärder på gårdsmiljön och vi finns i Lådan för att ta emot era synpunkter enligt nedan.

När får vi mer information?
Svar: Vi har kontinuerlig kontakt med Hyresgästföreningen och skickar berörd information till er hyresgäster samt informerar i Ramunderbladet. Har du synpunkter som du vill framföra, ta kontakt med Hyresgästföreningen, Anders Waernoff på 076-3196375 eller trucker.aw@hotmail.com.

Vem kontaktar jag på Ramunderstaden om jag har frågor kring renoveringen?
Svar: En representant från Ramunderstaden kommer att varje torsdag kl.15-16 from v.9-v.17 sitta i samlingslokalen ”Lådan” på Talgoxestigen 9G för att ta emot synpunkter och svara på frågor.
Du är även välkommen att kontakta vår projektchef Kjell Ottosson, 0121-196 11, kjell.ottosson@ramunderstaden.se

Vem kontaktar jag på Ramunderstaden om jag har ett fel?
Svar: Felanmälan fungerar som vanligt. Vid frågor rörande felanmälan gå in på https://www.ramunderstaden.se så kan vi lättare följa upp ärendet och se till att du får den hjälp du behöver. Givetvis kan du även ringa till 0121–196 07 som har öppet måndag-fredag kl. 8–12.