Badrumsrenovering Husby Backe

Här kan ni se hur de tillfälliga sanitetsutrymmena ser ut som du som hyresgäst kan nyttja när du har pågående badrumsrenovering hos dig. Ni kan även se exempel på ett nytt badrum.

Information senast uppdaterad: 2021-11-17
Under 2019 genomfördes en noggrann analys av renoveringsåtgärder på Husby Backe. Styrelsen tog beslut i slutet av 2019 att sätta av ekonomiska medel till renoveringen i fem år framåt. Fastighetsåtgärderna som ska genomföras är beslutade och har presenterat.

Vi skickar kontinuerlig ut information till er berörda hyresgäster samt informerar i Ramunderbladet.

Nedan följer frågor och svar angående renoveringar i området.

FRÅGOR & SVAR

Vad ska göras på Husby Backe?

Svar: Styrelsen fattade beslut i december 2019 om att investera 100 miljoner kronor på Husby Backe inom 5 år. I åtgärdsprogrammet som har beslutats skall följande göras:

 • Kvarstående tak på Taloxestigen (klart)
 • Renovering av 4 st tvättstugor (klart att använda, kvarstår yttre målning)
 • Underjordisk sophantering (klart)
 • Nya förråd (pågår)
 • Nya postlådor, låsbara i metall (klart)
 • Nya badrum (pågår)
 • Ny bänkbelysning i kök (i samband med nya badrum)
 • Klinker innanför hall (inväntas med till slutet)
 • Ny ytterdörr (säkerhetsdörr) (inväntas med till slutet)

Vad gör ni i badrummen?

Svar:

 • Nya ytskikt med kakel och klinker
 • Ny WC-stol och nytt tvättställ
 • Tvättställskommod
 • Badrumsskåp med eluttag och belysning
 • Duschplats med duschdörrar
 • Högskåp
 • Handdukstork

När kommer ni till mig och gör badrummet?

Svar: Vi börjar bli klara längst ner på Hjortstigen och går uppåt mot Domherrestigen och sedan Talgoxestigen. Vi kommer informera dig innan.

När får jag mer information?

Svar: Vi tar personlig kontakt med ett telefonmöte 2-3 månader innan planerad start. Ni får då möjligheten att ställa frågor till oss.

När kommer ni till mig och gör förrådet?

Svar: Vi har gjort delar av Domherrestigen och går upp mot Talgoxestigen för att sedan avsluta med resterande del av Domherrestigen och Hjortstigen, detta för att inte krocka med badrumsrenoveringen. Vi informerar Er ca 1 mån innan start.

Hur lång tid kommer den pågående renoveringen att ta?

Svar: Badrumsrenoveringen tar ca 6 veckor/lägenhet och förrådsrenoveringen ca 2 mån/lägenhet.

Jag vill ha kvar mitt badkar, kan jag få det?

Svar: Ramunderstaden har beslutat att ha duschplats med duschdörrar som standard och därmed kommer badkar ej vara möjligt som tillval.

Jag behöver ha en bostadsanpassning i mitt badrum, hur gör jag?

Svar: Ta kontakt med Söderköpings kommuns arbetsterapeut för bostadsanpassningar. De gör då en behovsprövning samt hemsök. Därefter beslutas vilka åtgärder som skall genomföras.

Jag har redan en bostadsanpassning i mitt badrum, hur gör jag för att få ha kvar det?

Vi kommer ta personlig kontakt med var och en innan start och pratar då om detta men önskar att Ni gärna tar kontakt med Söderköpings kommuns arbetsterapeut för bostadsanpassningar 3-4 månader innan planerad start för att öppna ett ärende.

Måste jag flytta ut?

Svar: Under samtliga arbeten ska du kunna bo kvar i din lägenhet. Under badrumsrenoveringen kommer handikappanpassad WC och dusch finnas i närheten av ditt hus. Vi kommer att informera er i god tid innan vi ska starta badrumsrenoveringen och även göra hembesök. Du kommer i efterhand få en halv månads hyresreduktion för att inte ha kunnat nyttja ditt badrum.

Vad kommer jag få i hyra?

Svar: Varje åtgärd i åtgärdsprogrammet (utom takbytet) har förhandlats med Hyresgästföreningen. I förhandlingen har varje åtgärd prissatts. Hyran kommer att höjas vartefter varje åtgärd blir utförd. Åtgärderna ska genomföras i olika etapper under de kommande 5 åren. När alla åtgärder är gjorda blir hyreshöjningen totalt ca 1000 kr/mån. Hyreshöjningen sker efter att Ni flyttat tillbaka på nästkommande utskick av hyresavier som sker varje kvartal.

När regleras hyran?

Svar: Ni kommer att få en hyresreduktion retroaktivt med en halv månadshyra. Reglering sker i efterhand på nästkommande utskick av hyresavier som sker varje kvartal.

Jag vill inte att ni ska göra alla åtgärderna. Vad gör jag då?

Svar: Ramunderstaden är den som äger fastigheten och således beslutar om vad som skall göras. Ramunderstaden måste säkerställa att fastigheterna håller byggnadstekniskt över tid. Ert medgivande har vi fått genom det hyresgästmedgivande Ni signerat samt att ärendet är beslutat i Hyresnämnden.

Mitt kök/fönster/golv är dåligt, kommer ni renovera det?

Svar: Har du ej ett fungerande kök, dåliga golv, fönster eller något annat som inte är i funktion så behöver Ramunderstaden göra en besiktning. Ta kontakt med oss genom felanmälan på www.ramunderstaden.se eller ring 0121–196 07 som har öppet måndag-fredag kl. 7–10 så vi kan boka in en tid.
Det finns även möjlighet för dig som hyresgäst att göra en ansökan om tillval, så kallad standardhöjning, i din lägenhet. Ansökan skall göras till uthyrningsansvarig i januari varje år. Ramunderstaden har begränsad budget varje år för samtliga tillval inom fastighetsbeståndet och kan därför ej lova att ditt tillval blir genomfört.

När får vi mer information?

Svar: Vi har kontinuerlig kontakt med Hyresgästföreningen och skickar berörd information till er hyresgäster samt informerar i Ramunderbladet.

Vem kontaktar jag på Ramunderstaden om jag har frågor kring renoveringen?

Svar: Du är även välkommen att kontakta våra projektledare:

Badrum: Patrik Forsberg, 0121-196 18, patrik.forsberg@ramunderstaden.se

Förråd: Erika Jernmark, 0121-196 17, erika.jernmark@ramunderstaden.se.

Vem kontaktar jag på Ramunderstaden om jag har ett fel?

Svar: Felanmälan fungerar som vanligt. Vid frågor rörande felanmälan gå in på www.ramunderstaden.se så kan vi lättare följa upp ärendet och se till att du får den hjälp du behöver. Givetvis kan du även ringa till 0121–196 07 som har öppet måndag-fredag kl. 7–10.