Under 2019 genomfördes en noggrann analys av renoveringsåtgärder på Husby Backe. Styrelsen tog beslut i slutet av 2019 att sätta av ekonomiska medel till renoveringen i fem år framåt. Fastighetsåtgärderna som ska genomföras är beslutade och har presenterats på våra informationsmöten. För de som inte kunde närvara har informationen delats ut i hyresgästernas brevlådor. Samtliga hyresgästmedgivanden är inkomna så att vi har kunnat påbörja renoveringen. Vi skickar kontinuerlig ut information till er berörda hyresgäster samt informerar i Ramunderbladet.

Nedan följer frågor och svar angående renoveringar i området.

FRÅGOR & SVAR

Vad ska göras på Husby Backe?

Svar: Styrelsen fattade beslut i december 2019 om att investera 100 miljoner kronor på Husby Backe inom 5 år. I åtgärdsprogrammet som har beslutats skall följande göras:

 • Kvarstående tak på Taloxestigen (klart)
 • Renovering av 4 st tvättstugor (pågår, klara i början av 2021)
 • Underjordisk sophantering (pågår, klara 2020)
 • Nya förråd (start 2021)
 • Nya postlådor, låsbara i metall (pågår, klara 2020)
 • Nya badrum (upphandling pågår)
 • Ny bänkbelysning i kök (i samband med nya badrum)
 • Klinker innanför hall (inväntas med till slutet)
 • Ny ytterdörr (säkerhetsdörr) (inväntas med till slutet)

Vad gör ni i badrummen?

Svar:

 • Nya ytskikt med kakel och klinker
 • Ny WC-stol och nytt tvättställ
 • Tvättställskommod
 • Badrumsskåp med eluttag och belysning
 • Duschplats med duschdörrar
 • Högskåp
 • Handdukstork

Jag vill ha kvar mitt badkar, kan jag få det?

Svar: Ramunderstaden har beslutat att ha duschplats med duschdörrar som standard och därmed kommer badkar ej vara möjligt som tillval.

Jag behöver ha en bostadsanpassning i mitt badrum, hur gör jag?

Svar: Ta kontakt med Söderköpings kommuns handläggare för bostadsanpassningar (Jakob Isa 0121-18545, jakob.isa@soderkoping.se. De gör då en behovsprövning samt hembesök. Därefter beslutas vilka åtgärder som ska genomföras.

Jag har redan en bostadsanpassning i mitt badrum, hur gör jag för att få ha kvar det?

Svar: Ta kontakt med Söderköpings kommuns handläggare för bostadsanpassningar. (Jakob Isa 0121-18545, jakob.isa@soderkoping.se. De gör då en behovsprövning samt hembesök. Därefter beslutas vilka åtgärder som ska genomföras.

När börjar själva byggprocessen?

Svar: Arbetet pågår med olika åtgärder.

Måste jag flytta ut?

Svar: Under samtliga arbeten ska du kunna bo kvar i din lägenhet. Under badrumsrenoveringen kommer handikappanpassad WC och dusch finnas i närheten av ditt hus. Vi kommer att informera er i god tid innan vi ska starta badrumsrenoveringen och även göra hembesök. Under den tid som du inte kan nyttja ditt badrum kommer du i efterhand få en hyresreduktion.

Vad kommer jag få i hyra?

Svar: Varje åtgärd i åtgärdsprogrammet (utom takbytet) har förhandlats med Hyresgästföreningen. I förhandlingen har varje åtgärd prissatts. Hyran kommer att höjas vartefter varje åtgärd blir utförd. Åtgärderna ska genomföras i olika etapper under de kommande 5 åren. När alla åtgärder är gjorda blir hyreshöjningen totalt ca 1000 kr.

Jag vill inte att ni ska göra alla åtgärderna. Vad gör jag då?

Svar: Ramunderstaden är den som äger fastigheten och således beslutar om vad som skall göras. Ramunderstaden måste säkerställa att fastigheterna håller byggnadstekniskt över tid. Ert medgivande har vi fått genom det hyresgästmedgivande Ni signerat.

När kommer ni att renovera mitt hus?

Svar: Vi kommer börja med badrumsrenoveringen på Hjortstigen, 2021. Entreprenör kommer sedan ta fram en tidsplan för hela området. Förrådsrenoveringen kommer vi fortsätta på Domherrestigen. Likaså här kommer entreprenören sedan ta fram en tidsplan för resterande.

Hur lång tid kommer den pågående renoveringen att ta?

Svar: Badrumsrenoveringen tar ca 2 mån/lägenhet, likaså förrådsrenoveringen.

Mitt kök/fönster/golv är dåligt, kommer ni renovera det?

Svar: Har du ej ett fungerande kök, dåliga golv, fönster eller något annat som inte är bra så behöver Ramunderstaden göra en besiktning. Ta kontakt med oss genom felanmälan på www.ramunderstaden.se eller ring 0121–196 07 som har öppet måndag-fredag kl. 7–10 så vi kan boka in en tid.
Det finns även möjlighet för dig som hyresgäst att göra en ansökan om att renovera ditt kök som ett tillval. Ansökan skall göras till uthyrningsansvarig Karin Knutsson. Ramunderstaden har begränsad budget varje år för samtliga tillval inom fastighetsbeståndet och kan därför ej lova att ditt tillval blir genomfört.

När får vi mer information?

Svar: Vi har kontinuerlig kontakt med Hyresgästföreningen och skickar berörd information till er hyresgäster samt informerar i Ramunderbladet.

Vem kontaktar jag på Ramunderstaden om jag har frågor kring renoveringen?

Svar: Du är även välkommen att kontakta vår projektledare:

Badrum: Patrik Forsberg, 0121-196 18, patrik.forsberg@ramunderstaden.se Förråd: Erika Jernmark, 0121-196 17, erika.jernmark@ramunderstaden.se.

Vem kontaktar jag på Ramunderstaden om jag har ett fel?

Svar: Felanmälan fungerar som vanligt. Vid frågor rörande felanmälan gå in på www.ramunderstaden.se så kan vi lättare följa upp ärendet och se till att du får den hjälp du behöver. Givetvis kan du även ringa till 0121–196 07 som har öppet måndag-fredag kl. 7–10.