I NKI-undersökningen tyckte hyresgästerna att värmen i lägenheterna hade försämrats sedan året innan. Den som vred ner temperaturen var Ramunderstadens fastighetschef Niklas Jensen. Han förstår hyresgästernas besvikelse, men menar att helhetsbilden är betydligt mer komplex.

Under sommaren och en bit in på hösten 2014 arbetade Ramunderstaden med ett energiprojekt på bostadsområdet Lantmannen. Det som från början var en utvärdering blev starten på ett betydligt större och kontinuerligt arbete för att minska energiförbrukningen. Under året datoriserades alla undercentraler och bolaget placerade ut mätare i 250 av sina lägenheter.

“Det vi håller på med är att se över vårt miljöavtryck och hur vi kan minska det”, säger Niklas Jensen innan han tillägger att det måste ske på ett driftsäkert sätt. “Vi vill inte att lägenheterna ska bli så kalla att folk mår dåligt av att bo i dem, men i era områden har värmen tidigare legat långt över vad som är normalt. Så visst förstår jag att de hyresgästerna nu är besvikna på att bara ha 20–21 grader.”

Niklas Jensen menar att det nns en stor förbättringspotential eftersom bolaget tidigare inte har jobbat så här aktivt med frågorna. Därför är han och några kollegor på gång att göra studiebesök till andra kommuner för att titta på och inspireras av så kallade passivhus. Bakom ordet står en samling byggtekniker för att skapa energisnåla hus. Det kan exempelvis handla om att minimera värmeförluster genom effektivare ventilation och att ta tillvara på värme från hyresgäster, elektronik och solen.

Positiv utvärdering på Lantmannen

Lantmannen och dess 16 lägenheter står för drygt två procent av det totala fastighetsbeståndet. Området valdes eftersom det är en enskild och nybyggd fastighet där det är lätt att göra och mäta energijusteringar.

Jämfört med samma period föregående år minskade energiförbrukningen i Lantmannen med omkring 8 procent (5000 kWh) under årets fyra första månader. Det motsvarar en minskning av koldioxidutsläppen under samma period med cirka 665 kg. Förutom de uppenbara miljöfördelarna innebär projektet att hyresgästerna får en jämnare temperatur i lägenheterna.

“Energiprojektet genomförs i alla våra fastigheter, men är lättast att se i Lantmannen eftersom området bara har 16 lägenheter”, säger Niklas Jensen. “Varje fastighet behöver justeras utifrån sina egna förutsättningar. Därför är det för tidigt att dra en generell slutsats, även om siffrorna visar på stora energibesparingar även i våra andra bostadsområden.”

“Det vi har gjort hittills är att försöka optimera fastigheternas dagliga drift. När någon tappar varmvatten minskar vi tillfälligt värmeförbrukningen till lägenheten. Det minskar den totala effekten. Hyresgästen märker ingenting, men totalt sett får vi enorma besparingar. Enbart på Husby backe har vi jämfört med tidigare år minskat koldixoidutsläppen med 39,2 ton om vi tittar på en normalårskorrigerad förbrukning.”

“Det gäller hela tiden att jobba aktivt med frågorna. Både när det gäller vår dialog med hyresgästerna, men även med vår egen personal. Vi behöver fortsätta att prata om vad vi gör och varför vi gör det. Ju mer medvetna vi alla är desto mer nytta kan vi göra för miljön.”