Renovering av uteplatser.

04 april 2019

Fortsatt renovering av uteplatserna i Alboga Under hösten 2018 renoverades uteplatserna på Rimmögatan 3 och 11. Nu har Ramunderstaden för avsikt att gå vidare med Rimmögatan 13, 17 samt 19. Arbetet kommer påbörjas måndagen den 8 april och pågå under våren. Uteplatserna kommer bland annat målas upp och förses med nya staket i underhållsfritt kompositmaterial. ...

Läs mer

Nytt LSS-boende klart. Inflyttning 1 juni.

11 maj 2017

Ramunderstaden har på uppdrag av Söderköpings kommun uppfört ett helt nytt LSS-boende med sex lägenheter och gemensamhetsytor på Trännögatan 1 i Albogaområdet. Byggnaden är nu färdigställd och inflyttning kommer ske den 1 juni.

Läs mer

Renoveringar, förbättringar och ommålningar

02 september 2015

Du kanske inte märker det, men vi gör hela tiden en massa underhåll av våra fastigheter och lägenheter. Det kan vara allt från mindre saker som att vi byter ut en trasig bänk till att vi byter lås, helrenoverar lekplatser och målar om hela bostadsområden.

Läs mer

Sista chansen att svara på undersökningen

28 maj 2015

Du som bor på Husby backe eller Alboga och fortfarande inte har svarat har ännu några dagar på dig. Så passa på att berätta vad du trivs med och hur vi kan göra ett ännu bättre arbete.

Läs mer