Vi har fått kommentarer att den här texten var särskilt svårläst i Ramunderbladet. Därför publicerar vi den i sin helhet. Vi tar också med oss kommentarerna för att se till att nästa Ramunderbladet är tydligare.

I det förra Ramunderbladet visade vi ett utdrag från årets hyresgästundersökning. Där gick det att läsa att hyresgästerna tyckte att städningen av miljörummen har blivit mycket bättre. Undersökningen berättade också att de fortfarande upplever trafiken i bostadsområdet som ett problem. I år gick undersökningen enbart ut till hyresgäster på Husby backe och Alboga. Nästa år mäter vi andra bostadsområden.

De flesta synpunkterna vi får är på övergripande saker. Ofta är det problem som du som hyregäst lätt kan se, höra eller känna – som frågor kring avfallshanteringen och utomhusbelysningen. I andra fall är det frågor vad som händer kring det du inte ser. Vad händer exempelvis när du gör en felanmälan? Hur följer vi upp ärenden?

Workshop för att hitta vägen framåt

Tillsammans med alla fastighetsvärdar och personal i bobutiken har vi nu haft en workshop. Där har vi gått igenom alla svar och identifierat ett antal problem. Vi har även prioriterat vilka åtgärder vi behöver göra. Givetvis är det här en avvägning mellan hur akut problemet är, antalet hyresgäster som önskar en förändring och hur det påverkar bolagets – och därmed hyresgästernas – ekonomi. Så även om just det du önskar dig kanske dröjer en stund vill vi säga att vi har läst alla hundratals svar och kommentarer.

Vid Husby backe önskar sig hyresgästerna fler bänkar, bord och grillplatser. Många upplever ett problem med trafiksituationen på innergårdarna och vi har fått önskemål om ökad belysning i området. även vid Alboga önskar sig hyresgästerna fler sittplatser i området. Vi har också fått mycket beröm för de uteplatser vi gjorde om under hösten.

Generellt ser vi att ni önskar ännu mer information. Därför har vi i år publicerat fler nyheter på webbsidan jämfört med tidigare. Vi har även påmint våra underleverantörer om hur viktiga åtgärdslapparna är, som vi tog fram tidigare i år. När någon utför arbeten i din lägenhet lämnar de kvar en lapp. Det gör att du alltid vet vem som utförde jobbet, vad de gjorde, när de gjorde det och hur du får tag i oss om du har ytterligare frågor.

I både Ramunderbladet och på www.ramunderstaden.se fortsätter vi att berätta om vilka åtgärder vi planerar att genomföra och hur det gick efteråt. Håll utkik!

Array