Julen är över och det är snart dags att slänga granen, men hur ska du göra det på rätt sätt? Det finns två varianter.

– Vi kan faktiskt ta emot och hjälpa dig med julgranarna, säger fastighetschef Niklas Jensen. I avdelningarna för kompost i miljörummen ska det bara kastas matavfall. Däremot kan du som hyresgäst ställa julgranen utanför miljörummet så kör vi bort den åt dig.

Du kan även klippa ner julgranen och ta med dig den i en säck till återvinningscentral Hjälmsborg. Den ligger vid Östra Rydsvägen (väg 780), 6 km från Söderköpings tätort. Här hittar du mer information om återvinningscentralen och dess öppettider.

Array