Under sommaren kommer markarbeten för ett nytt LSS boende att påbörjas på fastigheten Kv Båden vilket angränsar till våra fastigheter på Rimmögatan.

Som alltid vid nyproduktion så kommer det att bli tung trafik i anslutning till området och arbeten som ibland kan uppfattas som störande, kommer tidvis att förekomma.

Array