Ramunderstaden har på uppdrag av Söderköpings kommun uppfört ett helt nytt LSS-boende med sex lägenheter och gemensamhetsytor på Trännögatan 1 i Albogaområdet. Byggnaden är nu färdigställd och inflyttning kommer ske den 1 juni.