Ramunderstaden jobbar hela tiden för att förbättra säkerheten där du bor. Det kan handla om att skapa bättre belysning, trimma stora buskar, laga uteredskap och se till att låsen på portar och förråd fungerar. Du som hyresgäst kan också bidra till ett tryggare område, bland annat genom att samverka med dina grannar. Det här är sådant du kan göra:

  • Lär känna dina grannar lite mer genom att hälsa och säga några ord när ni möts.
  • Hjälp varandra att se till att porten går i lås på kvällarna och att förråden är låsta.
  • Anmäl skadegörelse till vår felanmälan.
  • Prata med varandra om sådant som verkar onormalt i ditt område och kontakta polisen om ni är oroliga på grund av bråk eller våld.
  • När du ser sådant som är trasigt, anmäl det till vår felanmälan. Det är inte bra om någon skadar sig. Det kan exempelvis handla om rostiga skruvar som sticker upp i bänkar, eller trasiga redskap på lekplatsen. Ligger det glasskärvor som man kan skära sig på, skyffla upp eller be våra fastighetsvärdar att ta bort det.
  • En smart åtgärd om ni vill öka tryggheten ännu mer är grannsamverkan eller nattvandring. Det är en enkel metod som brukar minska brotten eller få dem att upphöra helt. Både Polisen och din lokala Hyresgästförening kan hjälpa er att komma igång. Läs mer på Hyresgästföreningens hemsida!

Felanmälan
Vår felanmälan är bemannad vardagar mellan kl 07.00 och 16.00 måndag-torsdag och 8.00-12.00 fredagar. Du kan också ringa under denna tid: 0121-19607.

Journummer för akuta fel
Upptäcker du akuta fel efter kl 16 och under helger, ring vårt journummer 0121-159 11. OBS att detta endast gäller sådana akuta ärenden som exempelvis större vattenläckage eller andra händelser som är fara för liv eller fastighet. Om en hyresgäst använder sig av jouren och det inte är akut, är det en kostnad som vidarefaktureras hyresgästen.