Vi vill påminna att anmäla er på den inbjudan ni fått i er brevlåda senast 23 januari till Bo-butiken på telefon 0121-19600 eller via info@ramunderstaden.se