Vi vill uppmana alla våra hyresgäster i våra bostadsområden att vi inte har möjlighet att ombesörja borttransport av julgranar och att det således är förbjudet att lämna dessa utanför eller i våra soprum Tidigare år har detta hanterats av vår entreprenör på renhållningssidan men då vi nu gått över till bilar med flera sorteringsfack finns inte längre möjlighet att hantera julgranar bland dessa fraktioner. Som privatperson kan man kostnadsfritt lämna sin gran och sina grovsoppor till Hjälmsborgs Återvinningscentral

Öppettider på Hjälmsborgs återvinningscentral Ordinarie öppettider Måndag-onsdag samt fredag 07:00-16:00 Torsdag 10:00-18:00 Helgfria lördagar, jämna veckor 09:00-15:00