Bilkörning på våra områden är endast tillåtet för i- och urlastning. Är olyckan framme måste ambulans, polis eller brandkåren kunna komma fram. Tyvärr får vi klagomål på att detta inte följs. Man får stå parkerad högst 5 minuter, därefter riskerar man att få böter. Givetvis får man stå längre tid vid in- och utflyttning, men då finns det aktivitet kring bilen. Parkeringsövervakningen kommer därför bli tätare för att vi vill öka säkerheten.