Efter utvärdering av våra nya tvättstugor och synpunkter från er hyresgäster, har vi beslutat att vi inför nya tvättider, vi går från 4 pass/dag till 3 pass/dag.

Tvättpass 1: 07:00-12:00

Tvättpass 2: 12:00-16:00

Tvättpass 3: 16:00-21:00

Dessa tider gäller från 2019-06-01

Vill samtidigt informera att det nu är möjligt att boka tvättider via APP och webb, se informationen på vår hemsida hur man behöver göra.