Nu är det dags att få möjligheten att rensa ut lite gamla saker. Ramunderstaden erbjuder sina hyresgäster som själva har svårt att transportera bort sitt brännbara grova avfall till återvinningscentralen, som en extra service.

Ramunderstaden kommer att placera ut containrar enligt schema nedan, där du själv, ges möjlighet att kasta ditt brännbara avfall.

Containrar kommer att stå på dessa platser och tider:

Husbybacke x 2: Fredagen den 31/5 kl 08:00-14:00, Vändzonen Domherrestigen
Fredagen den 31/5 kl 08:00-14:00, Vändzonen Talgoxestigen

Lantmannen: Fredagen den 31/5 kl 07:00-11:00 vid jordvallen mot E22:an

Vikingavallen 1 och 2: Fredagen den 31/5 kl 11:30-14:30 vid carportarna etapp 2

Stationsmästaren: Fredagen den 7/6 kl 08:00-14:00 vid vändzonen mot E22:an

Alboga: Fredagen den 7/6 kl 08:00-14:00 vid Bastun Rimmögatan.

Kullborg: Fredagen den 7/6 kl 08:00-14:00 uppe vid gamla panncentralen.

Det är absolut förbjudet att kasta miljöfarligt avfall som exempelvis färg, olja, elektronik, bildäck, batterier, glas metall och cyklar i dessa containrar.

Välkomna, önskar vi på Ramunderstaden