Ringvägen: 34 C+D+E 34 F+G+H 34 I+K+L

Beräknad byggtid: 20190801 – 20191031

Har ni frågor eller funderingar är Ni välkomna att kontakta undertecknad.

Med vänliga hälsningar

Patrik Forsberg – Projektledare, Ramunderstaden AB

0121-196 18

mailto:patrik.forsberg@ramunderstaden.se