Nedan finner ni lite tips och skötselråd om vad som gäller utanför lägenheten ni bor i hos oss. Allt för att alla skall få ett bostadsområde vi trivs i och gillar. 

Grillning på balkong

Vi på Ramunderstaden får varje sommar samtal från personer som blir besvärade av rök och os från andras grillar. Söderköpings miljö- och hälsokontor stödjer de enskilda fastighetsägarnas råd om hur grillning bör ske.

Att grilla sin mat utomhus både på balkonger och i trädgårdar blir alltmer populärt. För att inte störa grannarna har vi några trivselråd:

  • Den bästa platsen​ för att grilla är på den gemensamma gården.
  • Ska du köpa en grill så rekommenderar vi en elgrill eftersom den inte ryker. Elgrillen är dessutom den enda grill som är tillåten att använda när du grillar på balkongen.
  • Prata med dina grannar innan du grillar så att ingen far illa av rök och grillos.
  • Flytta ALLTID ut grillen från altanen minst ett par meter bort från huskroppen.
  • Använd i första hand tändrör, tändklossar eller tändpapper. Undvik tändvätska, använd istället eltändare.

Räddningstjänsten rekommenderar

  • På grund av brandrisken ska du inte tömma askan ur grillen förrän dagen efter så att det är helt säkert att glöden har slocknat.
  • För att undvika personskador är det bäst att använda tändrör, tändklossar eller tändpapper. Spruta aldrig tändvätska eller ännu värre T- röd på glöden eftersom risken att bränna sig är stor om lågor slår tillbaka mot flaskan.

Rökning

Till dig som röker runt omkring i våra bostadsområden vill vi påminna er om att det är absolut förbjudet att kasta fimpar på backen. Tänk på att det tar upp till 5 år för naturen att bryta ner en fimp. Vi vill vara med och värna om vår miljö och då är det viktigt att vi alla hjälps åt att hålla rent och snyggt i våra områden. Visa även respekt för dina grannar och undvik rökning i direkt anslutning till fönster & ventilation. Tack för din insats!

Sköta din uteplats

Uteplatsen får inte användas för förvaring av skräp som till exempel trasiga möbler, trasiga cyklar eller bildäck.

Katter/hundar

En hund eller katt kan vara människans bästa vän, men samma husdjur kan vålla obehag för andra i bostadsområdet. Om alla visar hänsyn behöver det inte bli några problem.

Tänk på att vissa människor är rädda för lösa hundar. Även om hunden inte är farlig, eller bits så kan det uppstå olyckor. Vi uppmanar därför alla hundägare att inom våra bostadsområden alltid hålla hunden kopplad. Respektera även att många människor håller avstånd på grund av allergi mot hund och katt.
Lämna inte hunden utan tillsyn en hel dag. Hundar som är ovana vid att vara ensamma kan yla eller skälla och på så vis störa grannar som behöver lugn och ro.

Rastning i området

En av de saker som skapar mest irritation över djur i ett bostadsområde är när de bajsar och kissar på ställen de inte bör. Det är otrevligt om någon råkar trampa i och om det händer i en sandlåda eller på en lekplats kan det bli hälsofarligt för barnen.

Ta alltid med en påse så att du kan plocka upp efter din hund eller katt när ni är ute på promenad.

Vad lagen säger om husdjur

”Hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter”.

Trafikmilj​ö​ på våra gårdar

​Gång- och cykelbanor och innergårdar ska i möjligaste mån vara bilfria. Kör endast in när det verkligen behövs vid i- och urlastning, till exempel om du flyttar in eller ut. När du är klar med lastningen behöver du självklart flytta bort bilen igen. Du riskerar att få böter om ingen aktivitet sker vid bilen (10 min)

Tänk på att det rör sig mycket barn i våra områden och de ska kunna känna sig trygga på bostadsgården. Tack för att du krypkör.

Bilar får inte ställas upp på gräsmattor eller parkeras på innergårdar. Vid felaktigt parkerade bilar tas kontakt med Aimo Park på 0771-96 90 00.

Utomhuspooler och studsmattor

Vi vill att alla boende ska ha en trivsam och rolig sommar. Samtidigt har vi till vissa delar ett ansvar för att det sker på ett tryggt och säkert sätt. 

Uppställning på allmän eller gemensam mark

Som markägare är Ramunderstaden enligt lag ansvarig för lekredskap som exempelvis studsmattor, bad­pooler och liknande som ställts upp på allmän eller gemensam mark, det vill säga marken mellan husen. Det gäller oavsett om det är vi som har ställt dit utrustningen eller inte. Eftersom vi inte kan bevaka att användning sker på ett korrekt sätt kan vi inte heller ta ansvaret. Därför är det inte tillåtet att ställa upp liknade anordningar på gemensam mark. Om vi upptäcker att någon brutit mot regeln transporterar vi bort anordningen och förvarar den för avhämtning.

Barns lek

Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut. Fotboll och andra bollekar får inte förekomma nära bostadshus. Föräldrar ansvarar för att barns lek sker på ett tryggt sätt och inte stör andra hyresgäster.  Vänligen notera att vi inte leker bland våra anvisade parkeringsplatser.

Vänligen prata med Era barn om vad som är rätt och vad som är fel, vad som är mitt och vad som är ditt och hur vi bemöter varandra. Vi har tyvärr under en tid haft upprepade bekymmer med skadegörelse i form av bland annat stenkastning, rispningar mm på våra byggnader. Vi måste alla hjälpas åt och ta hand om våra bostadsområden.

Reparation och biltvätt

Är bilen trasig? Åk då till någon bensinmack som har en gör det själv avdelning. Du får inte utföra några större reparationer av din bil i anslutning till det garage eller den parkeringsplats som du hyr av oss. 

Av miljöskäl ska du inte heller byta olja eller liknande i anslutning till garage eller parkeringsplats. Vi rekommenderar också att du tvättar ditt fordon i en tvätthall, alltså varken i eller utanför garaget. Däremot får du självklart städa din bil på din garageplats.

Återvinning och avfall

Avfall är både en resurs och ett miljöproblem – en resurs som ska användas och ett miljöproblem som ska minimeras. Ramunderstaden har som mål att du som hyresgäst enkelt ska kunna slänga dina hushållssopor och lämna ditt källsorterade avfall i anslutning till området.

Hushålls- och grovavfall

Hushållsavfall slängs i särskilda kärl i återvinningsrummen.

Hushållsnära källsortering 

Idag har de flesta av våra lägenheter tillgång till ett miljörum. Rummen måste leva upp till våra krav på långsiktighet, ekonomi, estetik, säkerhet och enkelhet både för hyresgäster och för den personal som sköter om avfallshantering och källsortering. I vissa av våra bostadsområden har vi även moloker där matavfall samt hushållsavfall kastas.

Ramunderstaden har i miljörummen särskilda kärl för tidningar, pappersförpackningar, metallförpackningar, plastförpackningar, färgat glas, ofärgat glas.

Snälla hjälp oss sortera rätt och hålla rent och snyggt i våra miljörum. Det är er boendemiljö och vår arbetsmiljö.

Avfallspåsar för matavfall finner Ni i era miljörum. Notera att dessa enbart får användas till just matavfall och skall enbart läggas i dessa kärl.

Grovsopor lämnas till Hjälmborgs återvinningscentral. Det är INTE tillåtet att kasta detta i våra miljörum. Öppettider på Hjälmsborgs återvinningscentral finner du nedan:

Ordinarie öppettider: Måndag-onsdag samt fredag 07:00-16:00 Torsdag 10:00-18:00                         Helgfria lördagar, jämna veckor 09:00-15:00

Sist men inte minst vill vi på Ramunderstaden önska Er alla en riktigt härlig sommar

samt tacka för att du tagit dig tid att läsa igenom informationen.