Vår yttre skötsel entreprenör, SM entreprenad, tillsammans med våra sommarjobbare kommer börja klippa & föryngra häckar/buskar i våra områden. Arbetet kommer starta under v 26. Vi ber Er respektera deras arbete samt de instruktioner de fått från Ramunderstaden om hur höga häckar mm skall vara runtomkring i området.

Vissa häckar kommer att föryngras och tas ner helt, andra häckar till en korrekt arbetsmiljöanpassad höjd.