Likt övriga i samhället har Ramunderstaden hög frånvaro.

Rådande Corona restriktioner samt förkylningssymptom innebär att många av våra medarbetare inte får vara på arbetet.

Detta innebär att återkoppling och åtgärder i felanmälan tar längre tid än vanligt. Vi kan tvingas prioritera akuta ärenden och ber er om förståelse att vi önskar använda huvudnyckel så långt det är möjligt när vi åtgärdar era ärenden. Detta för att effektivisera och undvika att lägga tid på att ringa er för att boka tid.

Vi ber om förståelse i rådande situation.