För första gången har Ramunderstaden installerat en hisskorg med ett motiv. Hyresgästerna på trygghetsboendet Blå Porten kan glädjas av en bild på Stadshotellet.