Under vecka 12 börjar vi grovsopa i våra områden.

Därefter kommer det att finsopas och vårstädas på asfalts- och grönytor.