Nu är plattorna till de nya förråden i första etappen gjutna. I bakgrunden syns hur de nya förråden kommer att se ut när de är klara.