På Talgoxestigen 1 till 8 och Domherrestigen 4, 6 och 10 på grund av reparationsarbete som uppkommit akut!

Vi arbetar så fort vi kan för att kunna sätta på vattnet igen.