Förhandlingen med Hyresgästföreningen om nya hyror är avslutad och gäller för år 2021.
Hyreshöjningen blir 1,5 procent för lägenheter där värmen ingår i hyran.
För lägenheter med kallhyra blir det en höjning med 1,3 procent.
Vår senaste nyproduktion på Vikingavallen etapp 1 och 2 får en höjning med 1 procent.
Höjningen innebär att en 3 rums lägenhet på ca 78 kvm får en hyreshöjning på ca 100 till 145 kr/månad beroende på bostadsområde.
Avgiften för p-platser, garage och carport är oförändrad.
Lokaler med förhandlingsklausul (förråd som hyrs separat) höjd med 2 procent.
Den nya hyran gäller från 1 januari 2021.