Med anledning av den nuvarande utvecklingen av viruset, och den oro som en del kan känna i samband med detta, har vi av omtanke för alla några förebyggande försiktighetsåtgärder. För allas trygghet undviker vi fysisk kontakt och håller avstånd.

Om du har Coronaliknande symtom, även lindriga (hosta, feber, halsont, smärta i bröstet och/eller andningssvårigheter) ber vi dig att inte besöka Bo-butiken. Detta oavsett om du har varit i ett smittdrabbat område eller inte.

Om du har symtom ber vi dig vänta med att göra serviceanmälningar till dess att du är frisk igen. Är det ett akut problem hör du självklart av dig. Uppge då vid serviceanmälan att du är sjuk.

Du är istället välkommen att ta kontakt med oss via vår kundtjänst. info@ramunderstaden.se, telefon växel 0121-19600. Serviceanmälan till felanmalan@ramunderstaden.se. telefon felanmälan 0121-19607.

Du kan känna dig trygg med att våra medarbetare följer de riktlinjer myndigheterna gått ut med. Vi är inte på jobbet om vi är sjuka.