Skanska kommer att utföra ett arbete åt E-on på befintlig fjärrvärmekulvert. Arbetet innebär en begränsning i framkomligheten vid aktuellt arbetsområde. Begränsningen innebär att det under arbetet kan komma att bli lite väntetider då arbetsfordon behöver flyttas för förbifart.

Våra två el-parkeringsplatser kommer vara avstängda dagtid 06:30-16:00

Se nedan TA-plan var arbetet kommer utföras. Arbetet kommer påbörjas Torsdag 5:e mars och färdigställas senast Fredag 6:e mars.

Efter utfört arbete kommer Skanska återställa marken, asfaltering utförs vid varmare temperatur.

Ramunderstaden ber Er visa extra hänsyn samt ta det lugnt förbi arbetsområdet.