Ytterdörrar tillhörande Ringvägen samt Kullborgsgatan har försetts med kortläsare. Den innebär att samtliga entrépartier och källarytterdörrar kommer att vara låsta dygnet runt.

En besökskod kommer att fungera mån-sön mellan kl 07:00-21:00, era taggar kommer att fungera dygnet runt. Öppning med lägenhetsnyckel kommer ej längre vara möjlig, då vi vill säkerställa att en förlorad nyckel ej påverkar säkerheten i fastigheterna.

Passagesystemen är utrustat med batteribackup, vilket innebär att funktion för öppning med tagg säkerställs vid eventuella strömavbrott.

Era befintliga taggar för bokning av tvättstugan kommer även att fungera i skalskyddet. Ni kommer tilldelas en extra tagg (nr 3) utan extra kostnad. Fler taggar kan beställas genom Ramunderstaden.

Ni kommer även få denna information i brevlådan tillsammans med en extra tagg.

Systemet kommer att driftsättas under vecka 8 och vecka 9. Cylindrar till entrépartier byts ut under vecka 10.

Glöm ej er tagg om ni lämnar fastigheten under vecka 10, då portkoden slutar fungera efter kl 21:00.