Under 2019 digitaliserade vi vår hyreskö. Detta för att få en trygg, rättvis och spårbar hantering. Vi förstår om det kan upplevas som lite omständligt, men vi har gjort det för Er skull.

För att få en lägenhet anmäler man sitt intresse på www.boplatssverige.se

Om man inte har tillgång till dator, ring till oss så bokar vi en tid för att hjälpa dig.

När vi får en ledig lägenhet publicerar vi den på Boplats Sverige och lägenheten matchas på de som anmält sitt intresse. Matchningen görs mot de uppgifter som den sökande angivit, tex lägenhetsstorlek och månadshyra.

Ledig lägenhet erbjuds sedan den som anmält sitt intresse, matchar önskemålet och har längst kötid.

Hantering via Boplats Sverige ger en trygghet och en rättvisa för våra sökande. Det går lätt att kontrollera och följa upp att vår hyrespolicy följs.

Hyrespolicyn är vårt interna regelverk som reglerar hur uthyrning ska hanteras och har beslutats av vår styrelse. Policyn finns på denna hemsida.