Sedan 1 mars är solcellsanläggningen på 130 kvm på Svanenhuset i drift och beräknas producera ca 25 000 kwh/år. En bra solig dag kan anläggningen ge 23 kw/h och den miljövänligt producerade elen går direkt in i husets elnät. Överskotts elen från soliga dagar levereras till Eon:s el-nät och säljs som grön el.

Nedan finns en artikel om projektet från Söderköpings Posten den 13 april.