Vi kommer att renovera taken på Hjortstigen 1-23.

Arbetet kommer att påbörjas 2018-05-28 och

beräknas vara klart 2018-08-31 = ca. 2v./hus.

Arbetstider: Må-Fr 7-18 + Lö 9-15.

Start på Hjortstigen 1-3 & avslut på 21-23.

Patrik Forsberg

0722-48 38 25

Ramunderstaden AB