Nu är arbetet med taken på Hjortstigen avslutade. Trots vissa svårigheter under byggtiden är Ramunderstaden AB nöjda med slutresultatet.

Entreprenaden besiktigades och godkändes 2018-09-27. Avetablering och markåterställning kommer att ske under vecka 40.

En ny upphandling för nästa etapp är påbörjad och arbetet kommer att utföras under sommarhalvåret 2019.