I år var det dags att måla husen på Svedjevägen.

Målningsarbetena är klara och slutbesiktade.

Ramunderstaden och entreprenören vill tacka samtliga hyresgäster för gott samarbete.