Samtliga hus på Domherrestigen och Talgoxestigen kommer att få nya ventilationsaggregat. Arbetet kommer att pågå under tidsperioden 2018-10-01 — 2019-03-31. Hyresgästerna som är berörda kommer att bli informerade innan vi påbörjar arbetet på respektive hus. Då arbetet endast utförs i fläktrummen kommer berörda hyresgäster att bli minimalt störda.

Entreprenören som utför arbetet är – bravida

Kontaktperson är Patrik Forsberg, projektledare på Ramunderstaden AB,

mobil 0722-48 38 25.