Under den närmaste tiden genomför vi en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) vid Husby Backe. Enligt OVK ska alla byggnader enligt svensk lag besiktigas vart tredje år. Målet är att se så ventilationssystemet fungerar som det ska och uppfyller rätt krav.

Du kommer att få mer information i god tid innan vi kommer till din lägenhet.