Pressmeddelande för omedelbar publicering, Söderköping 24 april 2015

Ramunderstaden redovisar ett resultat på 3,9 miljoner kronor för 2014, en miljon bättre än budget. Låga räntor, en mild vinter och stor efterfrågan på bostäder är delar av förklaringen.

– Vi har haft ett väldigt gynnsamt läge, säger Caroline Ring, ekonomichef och tillförordnad vd för Ramunderstaden. Vi har en effektiv organisation och ett fastighetsbestånd där allt är uthyrt. Samtidigt har vi haft ett lågt ränteläge och en mild vinter. Det ger oss en utmärkt grund inför byggstarten av Vikingavallen.

Året i korthet

Under året byggde Ramunderstaden kommunens första trygghetsboende med sju lägenheter. Bolaget projekterade och inledde byggandet av kommunens nya räddningsstation, renoverade Skönbergaskolan och deltog tillsammans med Söderköpings kommun på en bomässa i Linköping.

Ramunderstaden genomförde även den mest omfattande hyresgästundersökningen på åtta år. Bland de 250 bostadsföretag som deltar i undersökningen ligger Ramunderstaden i den övre fjärdedelen med ett serviceindex på 85,4 procent, vilket är ett mycket bra resultat.

En ny satsning för bolaget var investeringen på 2 miljoner kronor i ett större energiprojekt. I projektet datoriserades undercentralerna och mätare placerades ut i 250 lägenheter. Syftet var att kunna övervaka och hantera värmeförbrukningen på ett mer tillförlitligt sätt och att skapa ett jämnare inomhusklimat för hyresgästerna.

Kontakt

Caroline Ring, ekonomichef och tillförordnad vd
caroline.ring@ramunderstaden.se
0703–76 96 10

Årsredovisningen

Årsredovisningen kan laddas ner från https://www.ramunderstaden.se/om-oss/arsredovisningar/. En tryckt årsredovisning kan beställas via info@ramunderstaden.se eller 0121–196 00.

Bilder

Illustration Vikingavallen (28 MB, tif)
Caroline Ring, ekonomichef och tillförordnad vd (24 MB, tif)

Om Ramunderstaden

Ramunderstadens uppdrag är att förverkliga Söderköpings kommuns bostadsutveckling genom att äga och tillhandahålla goda bostäder – i huvudsak hyresrätter. Bolaget förvaltar också 73 000 kvadratmeter i kommunägda verksamhetslokaler och har ett omfattande lokalvårdsuppdrag. Ramunderstaden äger omkring 800 lägenheter, har ett 50-tal anställda och omsatte under 2014 104 miljoner kronor.