Det här reportaget ingick i Ramunderbladet nr 1, december 2012. Vi återpublicerar det med anledning av grillkvällen på Kullborg där vi i september firade att den 5 år långa renoveringen av området nu är färdig.

Renoveringen av Kullborg är snart färdig och området har genomgått en rejäl uppfräschning. Vi har jobbat mycket med utemiljön, men även förbättrat husens utsida och källare. Vi passade samtidigt på att göra stora förbättringar av tillgängligheten ge­ nom att exempelvis installera hissar.

Området Kullborg tillhör vårt äldsta bestånd. Därför är vi väldigt glada över att renove­ringen, som pågått under flera år, snart är färdig. Och berömmet från hyresgästerna har inte dröjt. Det finns till och med de som har valt att stanna kvar på området, istället för att som planerat flytta till det nybyggda Stations­ mästaren.

Fokus på utemiljön

Din bostad är inte enbart kvadratmeterna du bor på. Dit hör även gemensamma ytor som tvättstugor och cykelrum, och inte minst utemiljön i området. Du ska kunna vara stolt över ditt boende, ta hem vänner och trivas – från det att de parkerar tills de öppnar din ytterdörr.

Vi har bland annat byggt cykelställ och nya uteplatser med bänkar, lagt kantstenar och anlagt nya gångvägar, planterat buskar, in­ stallerat ny utebelysning och bytt dränering. Vi har också byggt in förråden i källaren, målat om och bytt belysning även där.

Förbättrad tillgänglighet

I vissa av husen har vi också gjort stora förbättringar av tillgängligheten. Vi har installerat hissar där trapphusen tidigare fanns, och placerat nya trapphus i tillbygg­ naderna. Vi har också anpassat lägenheterna i de här husen med exempelvis lägre trösklar till balkongen. Det som märks tydligast för hyresgästerna är de utökade och inglasade balkongerna och trädäcken på bottenvåning­ en. Två av husen har även fått balkonger.

Positivt bomöte

Vi har precis haft ett bomöte i Kullkorg. Det blev en vandring genom området där vi tittade på renoveringarna, fick höra många positiva kommentarer och tog emot syn­ punkter på ännu fler förbättringar. Vi har bomöten i alla våra bostadsområden och du är alltid välkommen till dem. På mötet samlas Hyresgästföreningen, hyresgäster och några anställda från Ramunderstaden. Vi pratar om genomförda aktiviteter och vad som är på gång.

Tre snabba frågor till Lotta Carlsson

Lotta Carlsson, fastighetsvärdVad gör en fastighetsvärd?
– Vi ansvarar för att allt fung­erar i lägenheterna och på gårdarna utanför. Det vi inte kan eller får fixa själva ringer vi in hantverkare till.

Hur ser en typisk dag ut?
– Det beror helt på årstid, men i korthet ordnar vi det som hyresgästerna felanmäler till oss. Även om inget är fel ser vi hela tiden över husen och gårdarna så att allt fungerar och ser bra ut.

Vad är bäst med ditt jobb?
– Att jag själv kan lägga upp dagen, och att alla dagar är olika. Och givetvis att jag får träffa så många människor.