Ramunderstaden vill höja hyrorna med 32 kr per kvm från den 1 januari 2013. Det motsvarar en hyreshöjning med 3,6 % där den utökade borgensavgiften är ca 0,7 % eller 6 kr per kvm. – Borgensavgiften är utökad till 0,3 % av borgenssumman, en anpassning till ny lagstiftning. En höjning med 32 kr per kvm motsvarar ca 170 kr per månad för en normal tvåa.

Under flera år tidigare har Ramunderstaden gjort avsättningar till periodiseringsfonder, det har vi använt till utökat underhåll. Det har behövts då det finns ett eftersatt underhåll i våra bostäder från slutet av -60 talet och början av -70 talet. För 2013 är fonderna slut och för att bibehålla ambitionsnivån behöver vi höja hyran. Vi har mycket kvar att göra. En underhållsnivå lägre än genomsnittet i SABO världen gör att vi får en lägre standard i våra fastigheter och det kommer att drabba våra hyresgäster.

De normala kostnadsökningarna för löner, taxaverksamhet och inflation är ändå den största delen av hyresyrkandet. Om vi inte får täckning för normala kostnadsökningar kommer vi inte att kunna ge den fina service vi nu har för våra hyresgäster.

Torbjörn Olsson
vd, Ramunderstaden

Array