Takarbete Talgoxestigen framskjutet!

På grund av rådande omständigheter kommer arbetet med att renovera taken på Taloxestigen att förskjutas en månad. Nytt datum för parkeringsförbud på Talgoxestigen 4 Maj – 30 Oktober 2020 Information till boende på Talgoxestigen kommer att gå ut cirka en månad innan byggstart.

Läs mer

Får jag spola ner hushållspapper i toaletten?

NEJ! I rådande tider där hamstring sker låter hushållspapper kanske som något som går bra att spola ner. Men pappersfibrerna är helt annorlunda än i toalettpapper. Hushållspapper är gjort för att hålla ihop, medan toalettpapper istället ska falla sönder när det spolas ner. Det kan därför lätt bli stopp i avloppet om du spolar ner ...

Läs mer

Sandupptagning

Under vecka 13 kommer vår entreprenör SM påbörja sandupptagning på våra områden. Vår förhoppning är att det ska vara klart runt påsk.

Läs mer

Våra försiktighetsåtgärder gällande Coronaviruset ( Covid-19)

Med anledning av den nuvarande utvecklingen av viruset, och den oro som en del kan känna i samband med detta, har vi av omtanke för alla några förebyggande försiktighetsåtgärder. För allas trygghet undviker vi fysisk kontakt och håller avstånd. Om du har Coronaliknande symtom, även lindriga (hosta, feber, halsont, smärta i bröstet och/eller andningssvårigheter) ber ...

Läs mer

Begränsad framkomlighet Rimmögatan 20-30, 5-6/3

Skanska kommer att utföra ett arbete åt E-on på befintlig fjärrvärmekulvert. Arbetet innebär en begränsning i framkomligheten vid aktuellt arbetsområde. Begränsningen innebär att det under arbetet kan komma att bli lite väntetider då arbetsfordon behöver flyttas för förbifart. Våra två el-parkeringsplatser kommer vara avstängda dagtid 06:30-16:00 Se nedan TA-plan var arbetet kommer utföras. Arbetet kommer ...

Läs mer

Ramunderstaden | Margaretagatan 23 | Box 78, 614 22 Söderköping | 0121-196 00