Säkerhetsåtgärder – ökad parkeringsövervakning

Bilkörning på våra områden är endast tillåtet för i- och urlastning. Är olyckan framme måste ambulans, polis eller brandkåren kunna komma fram. Tyvärr får vi klagomål på att detta inte följs. Man får stå parkerad högst 5 minuter, därefter riskerar man att få böter. Givetvis får man stå längre tid vid in- och utflyttning, men då ...

Läs mer

Påminnelse hyresgäster Husby Backe

Vi vill påminna att anmäla er på den inbjudan ni fått i er brevlåda senast 23 januari till Bo-butiken på telefon 0121-19600 eller via info@ramunderstaden.se

Läs mer

Julgranar

Vi vill uppmana alla våra hyresgäster i våra bostadsområden att vi inte har möjlighet att ombesörja borttransport av julgranar och att det således är förbjudet att lämna dessa utanför eller i våra soprum Tidigare år har detta hanterats av vår entreprenör på renhållningssidan men då vi nu gått över till bilar med flera sorteringsfack finns ...

Läs mer

Radonmätning

Under hösten kommer vår entreprenör Fukt och Saneringsteknik placera ut mätdosor i utvalda byggnader/lägenheter. Berörda hyresgäster kommer meddelas separat. Det är väldigt viktigt att dosorna får hänga kvar tills de kommer att samlas in efter ca 2 månader.

Läs mer

Funderingar angående värmen?

Tycker du att det är för varmt eller kallt hemma? Hur vi upplever temperaturen inomhus är ofta väldigt personligt. Här har vi samlat några av de vanligaste funderingarna som ofta dyker upp när hösten och vintern kommer. Hur varmt bör det vara inomhus? Enligt överenskommelse med Hyresgästföreningen ska temperaturen ligga runt 20-21°C i lägenheten. När sätter ...

Läs mer

Ramunderstaden | Margaretagatan 23 | Box 78, 614 22 Söderköping | 0121-196 00