Hyresgäster på Rimmögatan

Injustering av ventiler på radiator kommer att ske i din lägenhet. Arbetet kommer att utföras av Fastighetsteknik. För att underlätta arbetet ber vi er att se över åtkomst till radiatorventiler, där termostater sitter på era element. Det är av största vikt att vi erhåller tillträde till er lägenhet aviserad dag! Om ni inte kan vara ...

Läs mer

Injustering av värme Hjortstigen 1 till 23 A-D

På grund av upprepade felanmälningar går vi nu igenom samtliga lägenheter. Detta kräver tillgång till lucka i klädkammare på bottenvåning. Hyresgäst ansvarar för att luckan ej är övermöblerad. Tisdagen den 29/10 mellan klockan 07.30-16.00. Arbetet kommer att utföras av Fastighetsteknik. Om ni inte kan vara hemma den aktuella tidpunkten kommer huvudnyckel att användas.

Läs mer

Rimmögatan 18

Injustering av ventiler på radiator kommer att ske i din lägenhet. Arbetet kommer att utföras av Fastighetsteknik. För att underlätta arbetet ber vi er se över åtkomst till radiatorventiler, där termostaten sitter på era element. Om ni inte kan vara hemma den aktuella tidpunkten kommer huvudnyckel att användas.                                                                                 Torsdag den 17/10, mellan kl 07.00-16.00                                                                                 

Läs mer

Ringvägen 34 M-N-O

Injustering av ventiler på radiator kommer att ske i din lägenhet. Arbetet kommer att utföras av Fastighetsteknik. För att underlätta arbetet ber vi er se över åtkomst till radiatorventiler, där termostaten sitter på era element. Om ni inte kan vara hemma den aktuella tidpunkten kommer huvudnyckel att användas.                                                                                    Tisdag den 15/10, mellan kl 07.00-16.00

Läs mer

Radonmätning

Under hösten kommer vår entreprenör Fukt och Saneringsteknik placera ut mätdosor i utvalda byggnader/lägenheter. Berörda hyresgäster kommer meddelas separat. Det är väldigt viktigt att dosorna får hänga kvar tills de kommer att samlas in efter ca 2 månader.

Läs mer

Ramunderstaden | Margaretagatan 23 | Box 78, 614 22 Söderköping | 0121-196 00