Vi vill informera våra hyresgäster på Stationsmästaren, Vikingavallen, Blå porten, Birkagården. Aspgården och Svedjevägen om att vår entreprenör kommer byta kontaktperson hos oss. Vi vill tacka Martina för den tid hon arbetat för Green i våra områden. Martina varit mycket uppskattad och att vi kommer sakna henne. Martina vill även passa på att tacka er hyresgäster för den tid hon varit i våra fastigheter.

Array