Vallacom AB rör sig i våra fastigheter.

De förbereder uppgardering av Tele2-nätet. Förberedelsearbetet sker i våra fastigheter vardagar mellan 9.00-16.00. De kommer arbeta i våra undercentraler. Ej i era lägenheter.

Array