Resa på egen hand för alla boende hos Ramunderstaden

Ta med hyresavi/kontrakt, bevis!

11 juni 2023

Begränsat antal biljetter

Biljettpris Vuxna 200 kr                                                          

Barn 3-12 år 100 kr                             

I priset ingår entré till djurparken och alla attraktioner.

OBS! Biljetter säljs ENDAST  29/5   kl 17.00 – 19.00 i

Hyresgästföreningens lokal på Rimmögatan 1.

Lådan Husby backe.

Köpt biljett får varken vidaresäljas eller lämnas tillbaka och gäller endast den dagen som står i biljetten.

OBS!

Respektera parkens personal, andra gäster & de instruktioner som finns.

Det är inte tillåtet att klättra över väggar eller staket. Du får inte heller bära upp dina barn över dessa. Djuren får inte heller matas eller klappas.  Man får inte tränga sig före i köer.

Vi har alla ett ansvar att se till att följa parkens regler. Vid misskötsel och oaktsamhet kommer Hyresgästföreningen att vidta åtgärder.

Array